Studijski programi prve stopnje

Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje

Študijski program druge stopnje Splošno jezikoslovje

Vsebine

Študenti in študentke drugostopenjskega študijskega programa Splošno jezikoslovje, Splošno jezikoslovje – enopredmetna smer usvojijo kompetence humanistično izobraženega intelektualca oziroma intelektualke in posebne kompetence, ki jim odpirajo pot do razumevanja splošnih in posebnih vprašanj teoretičnega in uporabnega jezikoslovja. Na teoretični ravni se seznanijo z zgodovino jezikoslovja, s prevladujočimi jezikoslovnimi šolami in s slovenskim prispevkom k jezikoslovni teoriji. Na uporabni ravni so zmožni zavzemati stališče do vprašanj jezikovne politike večinske in manjšinskih jezikovnih skupnosti ter do vprašanj naših manjšin na tujem; zmožni so razumeti razmerja in probleme, ki se pojavljajo v odnosu med človekom in jezikom, ter odpravljati oziroma gladiti morebitne konfliktne položaje.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami, lahko dobite na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P = predavanja; S = seminar; V = vaje; D = druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT = kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Splošno jezikoslovje - enopredmetna smer
Analiza diskurza 30 30 0 0 6 letni
Jezikovna tipologija I 30 0 0 0 6 zimski
Jezikovni pojavi in procesi v razmerah jezikovnega stika 30 30 0 0 6 zimski
Sodobne jezikoslovne teorije 1 30 30 0 0 6 zimski
Usvajanje jezika 30 30 0 0 6 letni
Vezalna fonologija I 30 0 0 0 6 letni
Strokovni izbirni predmeti 1 6
Strokovni izbirni predmeti 2 6
Strokovni izbirni predmeti 3 6
Zunanji izbirni predmeti 6
Splošno jezikoslovje - dvopredmetna smer
Analiza diskurza 30 30 0 0 6 letni
Jezikovni pojavi in procesi v razmerah jezikovnega stika 30 30 0 0 6 zimski
Sodobne jezikoslovne teorije 1 30 30 0 0 6 zimski
Strokovni izbirni predmeti 4 6
Zunanji izbirni predmeti 3
Zunanji izbirni predmeti 3
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Filozofija kognitivne znanosti za jezikoslovce 30 30 0 0 6 zimski
LateX za jezikoslovce 15 0 15 0 6 zimski, letni
Madžarski jezik 2 (I) 0 0 60 0 3 zimski
Madžarski jezik 2 (II) 0 0 60 0 3 letni
Madžarski jezik 3 (I) 0 0 60 0 3 zimski
Madžarski jezik 3 (II) 0 0 60 0 3 letni
Metodologija jezikoslovnega raziskovanja 15 15 0 0 6 letni
Teorija zgodovinskega jezikoslovja 0 0 0 0 6
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Filozofija kognitivne znanosti za jezikoslovce 30 30 0 0 6 zimski
LateX za jezikoslovce 15 0 15 0 6 zimski, letni
Madžarski jezik 2 (I) 0 0 60 0 3 zimski
Madžarski jezik 2 (II) 0 0 60 0 3 letni
Madžarski jezik 3 (I) 0 0 60 0 3 zimski
Madžarski jezik 3 (II) 0 0 60 0 3 letni
Metodologija jezikoslovnega raziskovanja 15 15 0 0 6 letni
Teorija zgodovinskega jezikoslovja 0 0 0 0 6
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Filozofija kognitivne znanosti za jezikoslovce 30 30 0 0 6 zimski
LateX za jezikoslovce 15 0 15 0 6 zimski, letni
Madžarski jezik 2 (I) 0 0 60 0 3 zimski
Madžarski jezik 2 (II) 0 0 60 0 3 letni
Madžarski jezik 3 (I) 0 0 60 0 3 zimski
Madžarski jezik 3 (II) 0 0 60 0 3 letni
Metodologija jezikoslovnega raziskovanja 15 15 0 0 6 letni
Teorija zgodovinskega jezikoslovja 0 0 0 0 6
Strokovni izbirni predmeti 4 P S V D KT Semester
Filozofija kognitivne znanosti za jezikoslovce 30 30 0 0 6 zimski
Jezikovno tržišče 15 15 0 0 6 zimski
LateX za jezikoslovce 15 0 15 0 6 zimski, letni
Madžarski jezik 2 (I) 0 0 60 0 3 zimski
Madžarski jezik 2 (II) 0 0 60 0 3 letni
Madžarski jezik 3 (I) 0 0 60 0 3 zimski
Madžarski jezik 3 (II) 0 0 60 0 3 letni
Metodologija jezikoslovnega raziskovanja 15 15 0 0 6 letni
Retorika 0 60 0 0 6 zimski
Teorija zgodovinskega jezikoslovja 0 0 0 0 6
2. letnik P S V D KT Semester
Splošno jezikoslovje - enopredmetna smer
Izbrana poglavja iz psiholingvistike in nevrolingvistike 30 30 0 0 6 zimski
Jezikovno tržišče 15 15 0 0 6 zimski
Magistrsko delo 0 0 0 0 24 letni
Praktično usposabljanje 0 0 0 0 3 zimski
Retorika 0 60 0 0 6 zimski
Sodobne jezikoslovne teorije 2 30 30 0 0 6 zimski
Strokovni izbirni predmeti 1 6
Zunanji izbirni predmeti 3
Splošno jezikoslovje - dvopredmetna smer
Izbrana poglavja iz psiholingvistike in nevrolingvistike 30 30 0 0 6 zimski
Magistrsko delo 0 0 0 0 15 letni
Praktično usposabljanje 0 0 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 2 6
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Filozofija kognitivne znanosti za jezikoslovce 30 30 0 0 6 zimski
LateX za jezikoslovce 15 0 15 0 6 zimski, letni
Madžarski jezik 2 (I) 0 0 60 0 3 zimski
Madžarski jezik 2 (II) 0 0 60 0 3 letni
Madžarski jezik 3 (I) 0 0 60 0 3 zimski
Madžarski jezik 3 (II) 0 0 60 0 3 letni
Metodologija jezikoslovnega raziskovanja 15 15 0 0 6 letni
Teorija zgodovinskega jezikoslovja 0 0 0 0 6
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Filozofija kognitivne znanosti za jezikoslovce 30 30 0 0 6 zimski
Jezikovno tržišče 15 15 0 0 6 zimski
LateX za jezikoslovce 15 0 15 0 6 zimski, letni
Madžarski jezik 2 (I) 0 0 60 0 3 zimski
Madžarski jezik 2 (II) 0 0 60 0 3 letni
Madžarski jezik 3 (I) 0 0 60 0 3 zimski
Madžarski jezik 3 (II) 0 0 60 0 3 letni
Metodologija jezikoslovnega raziskovanja 15 15 0 0 6 letni
Retorika 0 60 0 0 6 zimski
Teorija zgodovinskega jezikoslovja 0 0 0 0 6

Sodelavke in sodelavci oddelka