Madžarski jezik 2 (I)

Madžarski jezik 2 (I)

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: Ivan Andrea, Zaposleni bodoči (za najave)

Govorna dejanja: izražanje občutkov kot so presenečenje, sreča, zanimanje ipd, in odgovarjanje nanje. Izražanje nujnosti, nasvetov, povabil, (ne)strinjanja. Razpravljanje o ljudeh, dogodkih in preteklih izkušnjah.
Skladnja, morfologija in besedišče:
Funkcija nedoločnika, besedni red preprostih stavkov. Časi: sedanjik, preteklik, prihodnjik, nedoločna in določna spregatev, kazalni zaimki, itd.
Osnovno besedišče, povezano z vsakdanjimi situacijami.
(Ustreza drugi (B) stopnji.)

Szili Katalin et al.: Hungarian Grammar Exercises II. (2010) COBISS.SI-ID 56211554
Szili Katalin et al.: Hungarian Grammar Exercises III. (2014) COBISS.SI-ID 56211554
Durst Péter: Lépésenként magyarul II. (2020) COBISS.SI-ID 164963075
Szita Szilvia – Pelcz Katalin: MagyarOK A1. (2013) (učbenik in delovni zvezek) COBISS.SI-ID 525185049 COBISS.SI-ID 525183513
Hetesy Bálint – Gyöngyösi Lívia: Jó napot kívánok! (2018) COBISS.SI-ID 165042691
Schwetter et al:: Učbenik madžarščine za Slovence 2 (2020) COBISS.SI-ID 304328960