Vezalna fonologija I

Vezalna fonologija I

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Živanović Sašo

Reprezentacija fonoloških segmentov in fonološkega dela slovarskih enot. Narava fonoloških procesov in njihova pogojenost s fonološkim okoljem. Avtosegmentalna teorija. Teorija elementov. Premena med ničto in samoglasniško stopnjo kot posledica razmerja strogega vezanja. Lenicijski procesi kot posledica ostalih razmerij med ogrodnimi točkami.
Zgledi tudi iz slovenskega jezika.

- Kaye, Jonathan D. 1989. Phonology: a cognitive view. Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates. COBISS.SI-ID - 807419
- Harris, John. 1994. English Sound Structure. Oxford: Blackwell Publishers. COBISS.SI-ID - 802299
- Harris, John & E. Gussmann (1998). Final codas: why the west was wrong. In Cyran 1998, Structure and interpretation: studies in phonology. Lublin: Folium. 139-162. COBISS.SI-ID - 20197218
- Backley, Phillip. An Introduction to Element Theory, Edinburgh: Edinburgh University Press, 2011. https://doi-org.nukweb.nuk.uni-lj.si/10.1515/9780748637447
- Pöchtrager, Markus & Sašo Živanović 2010. GP2, and Putonghua too. Acta Linguistica Hungarica 57, 357-380 COBISS.SI-ID - 38700288