Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje

Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje

Raziskovanje na Oddelku za primerjalno in splošno jezikoslovje

Raziskovanje

Temeljni raziskovalni projekt CogLiTreat

Primerjava učinkovitosti kognitivnega in lingvističnega zdravljenja: vedenjske metode in metode transkranialne magnetne stimulacije

Namen projekta je poglobljeno preučevanje učinkovitosti:

  • (a) kognitivne in jezikovne rehabilitacije pri ljudeh s pridobljenimi jezikovnimi motnjami (žariščne okvare vs. nevrodegenerativne bolezni možganov) ter preučevanje medsebojne povezanosti med njima;
  • in (b) vedenjskega pristopa na splošno z ali brez dodatka neinvazivne možganske stimulacije, njunega vpliva na kakovost življenja, ki temelji na dolgoročnih učinkih zdravljenja.

Za preučevanje le-teh bo vedenjsko zdravljenje osredotočeno na bodisi jezikovne bodisi osnovne kognitivne procese ter kombinirano z ali brez dvojno-slepim, s placebom kontroliranim rTMS zdravljenjem pri posameznikih s pridobljenimi jezikovnimi motnjami. Z izvedbo te primerjalne študije bomo priskrbeli klinične dokaze (kvalitativne in kvantitativne) o tem,

  • (a) ali ljudem z jezikovnimi težavami koristi čista kognitivna in jezikovna terapija,
  • (b) ali zdravljenje z rTMS izboljša jezikovno funkcijo v primerjavi s standardnim vedenjskim pristopom.

Vodja projekta: dr. Christina Manouilidou

Trajanje: 1. 7 .2019 - 30. 6. 2022

Sodelujoče organizacije:

  • UL Filozofska fakulteta
  • Univerzitetni klinični center Ljubljana
  • UL, Pedagoška fakulteta

Spletna stran projekta

Sodelavke in sodelavci oddelka