Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje

Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje

Raziskovanje na oddelku za primerjalno in splošno jezikoslovje

Temeljni raziskovalni projekt CogLiTreat

Primerjava učinkovitosti kognitivnega in lingvističnega zdravljenja: vedenjske metode in metode transkranialne magnetne stimulacije

Namen projekta je poglobljeno preučevanje učinkovitosti:

  • (a) kognitivne in jezikovne rehabilitacije pri ljudeh s pridobljenimi jezikovnimi motnjami (žariščne okvare vs. nevrodegenerativne bolezni možganov) ter preučevanje medsebojne povezanosti med njima;
  • in (b) vedenjskega pristopa na splošno z ali brez dodatka neinvazivne možganske stimulacije, njunega vpliva na kakovost življenja, ki temelji na dolgoročnih učinkih zdravljenja.

Za preučevanje le-teh bo vedenjsko zdravljenje osredotočeno na bodisi jezikovne bodisi osnovne kognitivne procese ter kombinirano z ali brez dvojno-slepim, s placebom kontroliranim rTMS zdravljenjem pri posameznikih s pridobljenimi jezikovnimi motnjami. Z izvedbo te primerjalne študije bomo priskrbeli klinične dokaze (kvalitativne in kvantitativne) o tem,

  • (a) ali ljudem z jezikovnimi težavami koristi čista kognitivna in jezikovna terapija,
  • (b) ali zdravljenje z rTMS izboljša jezikovno funkcijo v primerjavi s standardnim vedenjskim pristopom.

Vodja projekta: dr. Christina Manouilidou

Trajanje: 1. 7 .2019 - 30. 6. 2022

Sodelujoče organizacije:

  • UL Filozofska fakulteta
  • Univerzitetni klinični center Ljubljana
  • UL, Pedagoška fakulteta

Spletna stran projekta

Sodelavke in sodelavci oddelka