Praktično usposabljanje

Praktično usposabljanje

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Praktično usposabljanje bo potekalo v ustanovah, ki se raziskovalno ali izobraževalno ukvarjajo posredno ali neposredno z jezikoslovjem oz. z različnimi vidiki jezika oz. jezikovnimi procesi v družbi. Usposabljanje se lahko izvaja tudi v gospodarskih podjetjih ali državnih ustanovah, pri katerih je vsebina dela povezana tudi z najširšim vidikom jezika. Vsebina prakse se prilagaja konkretnemu mestu oz. organizaciji, kjer študent opravlja prakso. Naloge določi študentu mentor v instituciji, kjer opravlja prakso.

Vsebina praktičnega usposabljanja je:
- spoznavanje organizacije;
- seznanitev s področjem dela, ki je povezano z jezikom;
- seznanitev s potekom dela in evidentiranje problematike;
- konzultacije z mentorjem;
- po končanem praktičnem usposabljanju študent pripravi poročilo.

- Interni akti institucije, kjer opravlja delo
- Navodila za delo
- Temeljne vire bo predpisal mentor glede na področje dejavnosti institucije, kjer študent opravlja prakso