Studijski programi druge stopnje

Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje

Magistrski študij

Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje na drugi stopnji študija izvaja tri programe: enopredmetni študijski program Splošno jezikoslovje, dvopredmetni študijski program Splošno jezikoslovje in dvopredmetni študijski program Primerjalno jezikoslovje.

Študijski program na drugi stopnji traja 2 leti (4 semestre) in obsega skupaj 60 (dvopredmetni) oz. 120 (enopredmetni) kreditnih točk.

Sodelavke in sodelavci oddelka