Madžarski jezik 2 (I)

Madžarski jezik 2 (I)

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: lekt. Kruzslicz Tamas, Zaposleni bodoči (za najave)

Vsebina

Govorna dejanja: izražanje občutkov kot so presenečenje, sreča, zanimanje ipd, in odgovarjanje nanje. Izražanje nujnosti, nasvetov, povabil, (ne)strinjanja. Razpravljanje o ljudeh, dogodkih in preteklih izkušnjah.
Skladnja, morfologija in besedišče:
Funkcija nedoločnika, besedni red preprostih stavkov. Časi: sedanjik, preteklik, prihodnjik, nedoločna in določna spregatev, kazalni zaimki, itd.
Osnovno besedišče, povezano z vsakdanjimi situacijami.
(Ustreza drugi (B) stopnji.)