Madžarski jezik 2 (I)

Madžarski jezik 2 (I)

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: Iván Andrea, Zaposleni bodoči (za najave)

Govorna dejanja: izražanje občutkov kot so presenečenje, sreča, zanimanje ipd, in odgovarjanje nanje. Izražanje nujnosti, nasvetov, povabil, (ne)strinjanja. Razpravljanje o ljudeh, dogodkih in preteklih izkušnjah.
Skladnja, morfologija in besedišče:
Funkcija nedoločnika, besedni red preprostih stavkov. Časi: sedanjik, preteklik, prihodnjik, nedoločna in določna spregatev, kazalni zaimki, itd.
Osnovno besedišče, povezano z vsakdanjimi situacijami.
(Ustreza drugi (B) stopnji.)

Erdős József, Prileszky Csilla: Halló itt Magyarország! I.(171 p.) (2001) (učbenik in delovni zvezek)
Szili Katalin et al.: Hungarian Grammar Exercises II. (2010)
Szili Katalin et al.: Hungarian Grammar Exercises III. (2014)
Durst Péter: Lépésenként magyarul I. (2004)
Szita Szilvia – Pelcz Katalin: MagyarOK 1. (2013) (učbenik in delovni zvezek)
Hetesy Bálint – Gyöngyösi Lívia: Jó napot kívánok! (2011)