Doktorske nagrade

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani s podeljevanjem priznanj za najboljšo doktrosko disertacijo spodbuja znanstvenoraziskovalno dejavnost študentov fakultete na doktorskem študiju.

Priznanja študentkam in študentom Filozofske fakultete za najboljšo doktorsko disertacijo na področju humanistike in družboslovja

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani s podeljevanjem priznanj za najboljšo doktorsko disertacijo spodbuja znanstvenoraziskovalno dejavnost študentk in študentov fakultete na doktorskem študiju. Podeljevanje priznanj ureja Pravilnik o podeljevanju priznanj študentom Filozofske fakultete za najboljšo doktorsko disertacijo na področju humanistike in družboslovja.

Mentorice in mentorji doktorskih študentk in študentov lahko do 21. oktobra tekočega leta na dekanatu fakultete vložijo predloge za priznanje za doktorske disertacije, ki so jih študentke in študenti uspešno zagovarjali v zaključenem študijskem letu. Za priznanje pridejo v poštev disertacije, za katere je bila komisija za ocenjevanje soglasna, da disertacijo predlagajo za priznanje in to potrdijo s podpisom obrazca predloga.

 

Rok za oddajo del v letošnjem letu je 21. oktober 2024.

Za vse informacije se lahko obrnete na Kristino Zajc Božič, sam. strokovno delavko za spremljanje dejavnosti fakultete, na elektronski naslov: kristina.zajc-bozic@ff.uni-lj.si ali na tel. št. 01/241 12 16. 

Prejemnica in prejemnika priznanja za najboljšo doktorsko disertacijo za študijsko leto 2022/2023:

DRUŽBOSLOVJE: 
Rok Smrdelj: Konstrukcija begunske krize v Sloveniji z vidika hibridnega medijskega sistema 
mentor: doc. dr. Jože Vogrinc, somentor: prof. dr. Roman Kuhar

HUMANISTIKA: 
Janez Weiss: Japodi, Karni in Tavriski v času širitve in utrjevanja rimske oblasti (2. stoletje pr. n. št. – 1. stoletja n. št.)
mentor: akad. prof. dr. Rajko Bratož

JEZIKOSLOVJE
Kristina Gregorčič: Semantični in pragmatični vidiki k negativni polarnosti usmerjenih nedoločnih zaimkov 
mentor: prof. dr. Gašper Ilc, somentor: doc. dr. Andrej Stopar

Prejemnica in prejemnik priznanja za najboljšo doktorsko disertacijo za študijsko leto 2020/2021:

 

JEZIKOSLOVJE:

Jakob Lenardič za delo Skladenjsko-pomenska razčlemba srednjiških zgradb v tvorbeno-pretvorbeni slovnici

Mentor: prof. dr. Gašper Ilc

 

HUMANISTIKA:

Daša Ličen za delo Kulturna društva v Trstu kot prizorišča identifikacijskih procesov tržaškega prebivalstva (1848–1914)

Mentor: prof. dr. Božidar Jezernik, somentor: izr. prof. dr. Jurij Fikfak

Prejemnica in prejemnik priznanja za najboljšo doktorsko disertacijo za študijsko leto 2021/2022:

DRUŽBOSLOVJE:

Kristina Glojek za delo Onesnaženost zraka hribovitih podeželskih območij z delci na primeru Loškega Potoka
mentor: izr. prof. dr. Matej Ogrin, somentor: doc. dr. Dejan Cigale

HUMANISTIKA:

Luka Gruškovnjak za delo Informativnost arheološkega površinskega zapisa na podlagi podatkov iz predhodnih raziskav na avtocestah Slovenije / Informativeness of Archaeological Surface Record Based on Data from Preventive Research on Slovenian Motorways
mentor: izr. prof. dr. Dimitrij Mlekuž Vrhovnik

Prejemnica priznanja za najboljšo doktorsko disertacijo za študijsko leto 2019/2020:

HUMANISTIKA IN DRUŽBOSLOVJE: dr. Maja Lukanc za delo Jugoslovansko-poljski odnosi med letoma 1945 in 1956. Mentorica: izr. prof. dr. Kornelija Ajlec, somentor: izr. prof. dr. Aleš Gabrič.

Prejemnica priznanja za najboljšo doktorsko disertacijo za študijsko leto 2017/2018:

  • HUMANISTIKA: dr. Katra Meke za delo Beneško baročno slikarstvo na Kranjskem in Štajerskem: naročniki in zbiralci (Oddelek za umetnostno zgodovino, mentor: prof. dr. Matej Klemenčič, somentorica: prof. dr. Nina Kudiš)

Prejemnika priznanja za najboljšo doktorsko disertacijo za študijsko leto 2016/2017:

  • HUMANISTIKA: dr. VANJA KOČEVAR, Vojvodina Kranjska v času Ferdinanda II. (1595–1637): Politična zgodovina osrednje slovenske dežele, mentor: izr. prof. dr. Boris Golec;
  • DRUŽBOSLOVJE: dr. PETER JANJUŠEVIĆOcenjevanje tveganja za nasilno vedenje pri mladostnikih z vedenjskimi motnjami, mentor: izr. prof. dr. Robert Masten, somentor: izr. prof. dr. Gregor Sočan.

 

Fotografije s podelitve 

Prejemniki priznanja za najboljšo doktorsko disertacijo za študijsko leto 2015/2016:

  • HUMANISTIKA: dr. RENATA KOMIĆ MARNStrahlova zbirka v Stari Loki in njena usoda po letu 1918. Mentor: red. prof. dr. Matej Klemenčič;
  • JEZIKOSLOVJE: dr. MAJA BITENCVariantnost govorjene slovenščine pri geografsko mobilnih osebah. Mentor: red. prof. dr. Marko Stabej, somentorica: doc. dr. Karmen Kenda-Jež;
  • DRUŽBOSLOVJE: dr. BORUT MIKULEC, Evropeizacija izobraževanja in priznavanje rezultatov učenja. Mentorica: red. prof. dr. Sonja Kump, somentorica: izr. prof. dr. Sabina Jelenc Krašovec.

 

Fotografije s podelitve priznanj so na voljo tukaj.