Studijski programi prve stopnje

Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje

Dodiplomski študij

Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje na prvi stopnji študija izvaja dva programa: dvopredmetni študijski program Primerjalno jezikoslovje in dvopredmetni študijski program Splošno jezikoslovje.

Študijski program na prvi stopnji traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 90 (dvopredmetni) oz. 180 (enopredmetni) kreditnih točk.

Sodelavke in sodelavci oddelka