Madžarski jezik 3 (I)

Madžarski jezik 3 (I)

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: lekt. Kruzslicz Tamas, Zaposleni bodoči (za najave)

Vsebina

Govorna dejanja: dajanje napotkov; izražanje želja; prosta konverzacija o razlicnih temah.
Skladnja, morfologija in besedišce: uporaba velelnika-subjunktiva, pogojnih stavkov, vzrocnih glagolov, primerjalne zgradbe, priredja in podredja, prislovi, uporaba glagolskih predpon, trpnik.
Širši razpon besedišca, besedotvorje, besedne družine.