Retorika

Retorika

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 60

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: red. prof. dr. Zorman Marina

Vsebina

Retorika nekoč in danes.
Komunikacija. Vloga čustev. Moč besede.
Vrste in zgradba govora.
Argumentiranje.
Nejezikovne prvine govora.
Govorniški slog.