Madžarski jezik 2 (II)

Madžarski jezik 2 (II)

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: Zaposleni bodoči (za najave), Zaposleni/pogodbeni bodoči

Vsebina

Govorna dejanja: izražanje obcutkov kot so presenecenje, sreca, zanimanje ipd, in odgovarjanje nanje. Izražanje nujnosti, nasvetov, povabil, (ne)strinjanja. Razpravljanje o ljudeh, dogodkih in preteklih izkušnjah.
Skladnja, morfologija in besedišce:
Funkcija nedolocnika, besedni red preprostih stavkov. Casi: sedanjik, preteklik, prihodnjik, nedolocna in dolocna spregatev, kazalni zaimki, itd.
Osnovno besedišce, povezano z vsakdanjimi situacijami.
(Ustreza drugi (B) stopnji.)