Analiza diskurza

Analiza diskurza

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: red. prof. dr. Zorman Marina

Vsebina

Zgodovina in sedanje stanje analize diskurza.
Definicija in vrste diskurza.
Metode analize diskurza: teorija govornih dejanj, interakcijska sociolingvistika, etnografija komunikacije, pragmatika, konverzacijska in variacijska analiza.
Diskurzivne strategije in tehnike.
Implicitni načini izražanja.
Diskurzivna analiza besedil.