04. 03. 2024 | 10:30, 345
Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Problemi angleško-slovenskega izrazoslovja na področju astronomije

Anja Zupan, Anglistika - 2. stopnja

Mentor: prof. dr. Marjeta Vrbinc

04. 03. 2024 | 13:30, 5
Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

THE READER AND MULTIMODALITY: A CASE STUDY ON MARK Z. DANIELEWSKI’S THE FAMILIAR

Nejc Bukovec, Anglistika - 2. stopnja

Mentor: doc. dr. Frančiška Lipovšek, prof. dr. Mojca Krevel

05. 03. 2024 | 12:00, Kabinet 420B
Oddelek za pedagogiko in andragogiko

Psihično nasilje med vrstniki v osnovni šoli

Lara Kariž Hribernik, Pedagogika - 2. stopnja - D, P

Mentor: doc. dr. Petra Gregorčič Mrvar

05. 03. 2024 | 15:00, EIKA P3, Zavetiška 5
Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Obutev v vsakdanjem življenju: Primer študija materialne kulture

Veronika Zavratnik, doktorski študij Humanistika in družboslovje - Etnologija, kulturna in socialna antropologija

Mentor: doc. dr. Jože Vogrinc, izr. prof. dr. Jože Hudales

06. 03. 2024 | 11:30, 04 (rač.učilnica-19 računalnikov)
Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Narratology and Modern Role-Playing Video Games Case study: Mass Effect 3

Mateja Hrenič, Anglistika - 2. stopnja

Mentor: prof. dr. Jason Frederick Blake

06. 03. 2024 | 12:15, 04 (rač.učilnica-19 računalnikov)
Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Kako si predstavljamo prihodnost skozi kratko zgodbo

Aleksandra Perić, Anglistika - 2. stopnja

Mentor: prof. dr. Jason Frederick Blake

11. 03. 2024 | 11:30, Modra soba
Oddelek za pedagogiko in andragogiko

Vloga svetovalnih delavcev vrtca v procesu zgodnje obravnave

Timea Jenko, Pedagogika - 2. stopnja - E, P

Mentor: doc. dr. Katja Jeznik

18. 03. 2024 | 16:30, Klub Channel Zero, Metelkova mesto
Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Umetniške in družbene prakse grafitarskega kolektiva Strip Core

Helena Konda, doktorski študij Humanistika in družboslovje - Etnologija, kulturna in socialna antropologija

Mentor: doc. dr. Ana Sarah Lunaček Brumen, prof. dr. Rajko Muršič