27. 09. 2021 | 09:30, spletni zagovor
Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Mit o mučeništvu in vrnitvi pri argentinskih Slovencih

Veronika Ambrož, Etnologija in kulturna antropologija - 1. stopnja E

Mentor: red. prof. dr. Božidar Jezernik

28. 09. 2021 | 12:00, spletni zagovor
Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Pojmovanje svetega v Hölderlinovih Poznih himnah z vidika Heideggerjeve filozofije umetnosti

Blaž Bizjak, Primerjalna književnost in literarna teorija - 2. stopnja - E

Mentor: doc. dr. Alen Albin Širca

28. 09. 2021 | 11:00, kabinet 105 P5 Zavetiška
Oddelek za arheologijo

Nekropole starejše železne dobe v Valandovsko - Gevgelijski kotlini: Kronologija in družbena struktura

Iva Jennie Roš, Arheologija - 2. stopnja - E

Mentor: akad. red. prof. dr. Ljubinka Teržan

29. 09. 2021 | 11:00, 115
Oddelek za zgodovino

Govedo na Kranjskem, Koroškem in Štajerskem v 16. ter 17. stoletju

Tadej Pavković, Zgodovina - 2. stopnja - E

Mentor: doc. dr. Žiga Zwitter

28. 09. 2021 | 14:00, Kabinet 101/a

Fenomen romantičnega prijateljstva v korespondencah in leposlovju slovenskega prostora 19. stoletja

Mia Hočevar, Slovenistika - 2. stopnja - D, P

Mentor: izr. prof. dr. Aleksander Bjelčevič

28. 09. 2021 | 14:00, Kabinet 101/a

Fenomen romantičnega prijateljstva v korespondencah in leposlovju slovenskega prostora 19. stoletja

Mia Hočevar, Zgodovina - 2. stopnja - D, P

Mentor: doc. dr. Irena Selišnik

27. 09. 2021 | 09:00, spletni zagovor
Oddelek za slovenistiko

Odrazi praslovanskega jata v Trubarjevih prvih književnih delih

Ana Šintler, Slovenistika - 1. stopnja E

Mentor: izr. prof. dr. Matej Šekli

27. 09. 2021 | 09:30, spletni zagovor
Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

»Zakaj pa ti plešeš?«: Motivi za udejstvovanje v folklorni dejavnosti in dojemanje kulturne dediščine med plesalci in poustvarjalci

Ema Kovač, Etnologija in kulturna antropologija - 1. stopnja E

Mentor: red. prof. dr. Božidar Jezernik

27. 09. 2021 | 09:30, spletni zagovor
Oddelek za zgodovino

Grad Prem: Zgodovina gradu in njegov današnji kulturno-turistični pomen

Tevž Lever Boštjančič, Zgodovina - 1. stopnja DVO

Mentor: izr. prof. dr. Sašo Jerše

27. 09. 2021 | 09:30, spletni zagovor
Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Grad Prem: Zgodovina gradu in njegov današnji kulturno-turistični pomen

Tevž Lever Boštjančič, Etnologija in kulturna antropologija - 1. stopnja DVO

Mentor: red. prof. dr. Božidar Jezernik

28. 09. 2021 | 10:00, 232
Oddelek za geografijo

Uvajanje sodobnih sistemov javne izposoje koles v mestni prometni sistem Ljubljane

Peter Žnidaršič, Geografija - 2. stopnja - E

Mentor: izr. prof. dr. Matej Ogrin

28. 09. 2021 | 11:00, 119
Oddelek za psihologijo

Priredba štirih lestvic psihičnega blagostanja

Tea Tomažič, Psihologija - 2. stopnja - E

Mentor: doc. dr. Gaja Zager Kocjan

28. 09. 2021 | 11:00, spletni zagovor
Oddelek za filozofijo

Okoljevarstvena etika skozi prizmo frankfurtske šole

Anemarija Planšak, Filozofija - 1. stopnja E

Mentor: red. prof. dr. Dean Komel

27. 09. 2021 | 09:30, spletni zagovor
Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Odnos lokalnega prebivalstva do varstva okolja: Primer območja Gunjur v Gambiji

Tjaša Lahne, Etnologija in kulturna antropologija - 1. stopnja DVO

Mentor: red. prof. dr. Božidar Jezernik

27. 09. 2021 | 09:30, spletni zagovor
Oddelek za geografijo

Odnos lokalnega prebivalstva do varstva okolja: Primer območja Gunjur v Gambiji

Tjaša Lahne, Geografija - 1. stopnja DVO

Mentor: izr. prof. dr. Katja Vintar Mally

28. 09. 2021 | 09:30, spletni zagovor
Oddelek za arheologijo

Pokopi, obredi in fragmentirana telesa v prazgodovini

Ana Toličič, Arheologija - 1. stopnja E

Mentor: red. prof. dr. Mihael Budja

27. 09. 2021 | 19:00, .. zoom povezava ..
Oddelek za sociologijo

Vloge varne hiše pri reševanju intimnopartnerskega nasilja nad ženskami

Saša Svet, Sociologija kulture - 2. stopnja - D

Mentor: doc. dr. Nikolai Jeffs

27. 09. 2021 | 14:00, spletni zagovor
Oddelek za romanske jezike in književnosti

Slovenska recepcija ljubezenske poezije Marceline Desbordes-Valmore

Lara Petra Skela, Francoščina - 2. stopnja - D, P

Mentor: doc. dr. Katarina Marinčič