27. 09. 2021 | 09:00, spletni zagovor
Oddelek za slovenistiko

Odrazi praslovanskega jata v Trubarjevih prvih književnih delih

Ana Šintler, Slovenistika - 1. stopnja E

Mentor: izr. prof. dr. Matej Šekli

29. 09. 2021 | 11:00, 209C
Oddelek za slovenistiko

Koherentnost, kohezivnost in skladenjska raven zgodb otrok v vrtcih in odnos vzgojiteljic do pripovedovanja zgodb

Lucija Fijavž, Slovenistika - 2. stopnja - D, P

Mentor: red. prof. dr. Simona Kranjc

28. 09. 2021 | 10:00, 209C
Oddelek za slovenistiko

Več- in raznojezičnost v slovenskem izobraževalnem sistemu s poudarkom na stanju v pomurskih in podravskih OŠ in SŠ

Monika Ivančič, Slovenistika - 2. stopnja - E, P

Mentor: izr. prof. dr. Nataša Pirih Svetina