29. 09. 2021 | 11:00, 115
Oddelek za zgodovino

Govedo na Kranjskem, Koroškem in Štajerskem v 16. ter 17. stoletju

Tadej Pavković, Zgodovina - 2. stopnja - E

Mentor: doc. dr. Žiga Zwitter

27. 09. 2021 | 09:30, spletni zagovor
Oddelek za zgodovino

Grad Prem: Zgodovina gradu in njegov današnji kulturno-turistični pomen

Tevž Lever Boštjančič, Zgodovina - 1. stopnja DVO

Mentor: izr. prof. dr. Sašo Jerše

29. 09. 2021 | 11:00, spletni zagovor
Oddelek za zgodovino

Med zasebnim in javnim: življenja slovenskih žensk v Trstu in Ljubljani

Neža Pregeljc, Zgodovina - 2. stopnja - E

Mentor: doc. dr. Irena Selišnik