22. 04. 2024 | 13:00, Kabinet 420B
Oddelek za pedagogiko in andragogiko

Vloga izobraževanja pri vzpostavljanju in delovanju samoniklih skupnosti v urbanih avtonomnih prostorih

Katja Lihtenvalner, doktorski študij Humanistika in družboslovje - Andragogika (4 letni)

Mentor: izr. prof. dr. Barbara Samaluk

09. 05. 2024 | 10:00, .. zoom povezava .., spletna povezava
Oddelek za psihologijo

Online Public Shaming and Response Strategies

Mojca Svetek, doktorski študij Humanistika in družboslovje - Aplikativne psihološke študije (4 letni)

Mentor: prof. dr. Valentin Bucik