20. 09. 2021 | 09:00, .. zoom povezava ..
Oddelek za geografijo

Uporaba podatkovne baze OpenStreetMap za proučevanje dostopnosti

Valentina Pajk Koblar, Geografija - 2. stopnja - E

Mentor: doc. dr. Blaž Repe

20. 09. 2021 | 10:00, .. zoom povezava ..
Oddelek za geografijo

Razvoj metodologije izrisa obremenjenih odsekov s povratnimi odvzemi na večjih vodotokih s pomočjo geoinformacijskih orodij

Anet Goljevšček, Geografija - 2. stopnja - E

Mentor: doc. dr. Blaž Repe

20. 09. 2021 | 11:00, .. zoom povezava ..
Oddelek za geografijo

Analiza habitata velike uharice (Bubo bubo) na izbranih območjih in ugotavljanje novih potencialnih gnezdišč

Gal Hočevar, Geografija - 2. stopnja - E

Mentor: doc. dr. Blaž Repe

20. 09. 2021 | 12:00, .. zoom povezava ..
Oddelek za geografijo

Sodelovalni geografski informacijski sistemi kot orodje za opolnomočenje prebivalstva

Tina Kmetec, Geografija - 2. stopnja - E

Mentor: izr. prof. dr. Marko Krevs