Govorilne ure

četrtek: 15.30-16.20 oz. po dogovoru v Centru za tajvanske študije (nasproti oddelčne knjižnice)
Kabinet R11BI

Oddelek za azijske študije

doc. dr. Saša Istenič Kotar

Dr. Saša Istenič Kotar je docentka za področje sinologije Univerze v Ljubljani. Svoje pedagoško in raziskovalno delo opravlja na Oddelku za azijske študije Filozofske fakultete, kjer je zaposlena od leta 2009. Je ustanoviteljica in vodja Centra za tajvanske študije, urednica spletnih Novic Tajvana ter ena izmed idejnih snovalcev Raziskovalnega središča za Vzhodno Azijo (EARL). V tujini je kot študentka in raziskovalka preživela sedem let, in sicer na Kitajskem, Japonskem, Tajvanu in Veliki Britaniji. Z odliko je opravila magisterij kitajskih študij Univerze v Leedsu, za svojo doktorsko disertacijo pa je prejela prestižno nagrado Nacionalne univerze Sun Yat-Sen (NSYSU) na Tajvanu. V ospredju njenega raziskovanja so tajvanske študije, še zlasti zunanjepolitični odnosi Tajvana in Kitajske z državami Evrope, ZDA in Vzhodne Azije. Je članica uredniškega odbora International Journal of Taiwan Studies (IJTS) ter članica svetovalnega odbora Evropskega raziskovalnega centra za sodobni Tajvan (ERCCT).

Vzhodna Azija : ključni varnostno-politični izzivi. V: BEKEŠ, Andrej (ur.), ROŠKER, Jana S. (ur.), ŠABIČ, Zlatko (ur.). Procesi in odnosi v Vzhodni Aziji : zbornik EARL, (Zbirka Studia humanitatis Asiatica, ISSN 2463-8900). 1. izd. Ljubljana: ZIFF. 2019, str. 409-425. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/181/277/4698-1. [COBISS.SI-ID 36508253]

New directions in Taiwan's foreign policy. V: SULLIVAN, Jonathan (ur.). A new era in democratic Taiwan : trajectories and turning points in politics and cross-strait relations, (Routledge research on Taiwan series, 26). London; New York: Routledge. 2018, str. 156-176. [COBISS.SI-ID 67505506]

The 16+1 cooperation platform : developments, prospects and concerns. Paris: Maison de la Recherche de l'Inalco, 2017. [COBISS.SI-ID 67650402]

Vzhodna Azija : prizorišče kompleksnih varnostnih dilem. V: CULIBERG, Luka (ur.), PETROVČIČ, Mateja (ur.). Na stičišču mnogoterih svetov : azijske študije v Sloveniji, (Zbirka Razprave FF, ISSN 2335-3333). 1. izd. Ljubljana: ZIFF. 2016, str.261-276. [COBISS.SI-ID 62140514]

Poročanje o sporu glede otočja Diaoyu/Diaoyutai/Senkaku v izbranih slovenskih medijih. V: VISOČNIK, Nataša (ur.). New insights into Japanese society, (Asian studies, ISSN 2232-5131, vol. 3 (19), issue 1). 1st ed. Ljubljana: ZIFF. 2015, vol. 3 (19), issue 1, str. 263-280. [COBISS.SI-ID 58208354]

Tajvan-Kitajska : gordijski vozel ostaja zavezan. Časopis za kritiko znanosti, ISSN 0351-4285, 2014, letn. 42, št. 258, str. 189-197. [COBISS.SI-ID 56775010]

Special edition on Taiwan, (Asian and African studies, vol. 15, issue 2). 1st ed. Ljubljana: ZIFF, 2011. VIII, 122 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 257988864]

Opportunities, obstacles and challenges for mainland China and Taiwan in adopting CBMS in the military/security domain. Chinese (Taiwan) yearbook of international law and affairs, ISSN 0731-0854, 2011, vol. 27: 2009, str. 1-42, ilustr. [COBISS.SI-ID 48185698]

Taiwan's diplomacy : former Yugoslavia and its successor states. Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller, 2009. 245 str., ilustr. ISBN 978-3-639-15637-9. [COBISS.SI-ID 41116258]

Slovenia on the global stage : role in the Taiwan strait conflict? Issues and studies - Institute of International Relations, ISSN 1013-2511, 2008, vol. 44, no. 4, str. 129-166. [COBISS.SI-ID 41130594], [JCR, SNIP, WoS]

The EU's endeavors to achieve a discernible political and security role in Asia in the framework of ASEM : the Taiwan issue. Issues and studies - Institute of International Relations, ISSN 1013-2511, 2007, vol. 43, no. 3, str. 53-96. [COBISS.SI-ID 41131106], [JCR, SNIP]

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

19. 10. 2020
Oddelek za slavistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Gostujoča predavanja dr. Iváneka z Ostravske univerze

03. 09. 2020
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Spletna predstavitev za tuje študente

26. 08. 2020
Oddelek za zgodovino

Javno vodstvo po razstavi En krompir, tri države

26. 08. 2020
Oddelek za arheologijo

Metalurški dan

26. 08. 2020
Oddelek za filozofijo

Konferenca, posvečena Mahatmi Gandhiju