Položaj in vloga Tajvana v mednarodni skupnosti

Položaj in vloga Tajvana v mednarodni skupnosti

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Istenič Kotar Saša

Študentje in študentke se bodo najprej seznanili z zgodovinskimi, geopolitičnimi in kulturnimi posebnostmi Tajvana. Vsebina bo osredotočena zlasti na relacije med otoškim in celinskim delom širše kitajske regije, tako v preteklem obdobju zgodovinskega razvoja, kot tudi v sodobnem kontekstu. Poznavanje strukturnih, kot tudi konkretnih implikacij teh kompleksnih odnosov je nujno za širše in bolj poglobljeno razumevanje kitajske kulturno – jezikovne regije in zato predstavlja pomemben vidik splošnega sinološkega znanja.

Ker predmet ni namenjen samo študentom in študentkam sinologije, temveč tudi vsem ostalim, je obvezna literatura v angleškem in slovenskem jeziku; študentje sinologije prejmejo dodatno tudi spisek priporočene literature v kitajščini; pri slednji gre vselej za aktualne članke in poročila iz osrednjih tajvanskih in kitajskih medijev.
As the course is offered not only to the students of sinology but also to students of other studies, the required readings are in English and Slovene languages; sinology students receive additional reading list of works in Chinese language which are all topical articles and reports of Taiwanese and Chinese major media outlets.

- Chow, Peter C. Y., 2008. The “One China” Dilemma. New York: Palgrave Macmillan.
- Copper, John F., 2009. Taiwan: Nation-State or Province? Boulder: Westview Press.
- Fell, Dafydd, 2011. Government and Politics in Taiwan. London and New York: Routledge.
- The Republic of China Yearbook 2012. Executive Yuan, Republic of China (Taiwan).
- Hsiao, Hsin-Huang & Lin, Cheng-Yi, (eds.) 2009. Rise of China: Beijing’s Strategies and Implications for the Asia-Pacific. Abingdon: Routledge.
- Manthorpe, Jonathan, 2009. Forbidden Nation: A History of Taiwan. New York: Palgrave Macmillan.
- Roy, Denny, 2003. Taiwan: A Political History. Ithaca: Cornell Univ. Press.
- Rubinstein, Murray, ed. 2003. Taiwan: A New History. New York: ME Sharpe.
- Saje, Mitja in sodelavci, 2006. Sodobna Kitajska: Politični in gospodarski razvoj, 8. poglavje. Ljubljana: ZIFF.
- Shlapak, David A., David T. Orletsky, Toy I. Reid, Murray S. Tanner, Barry Wilson, 2009. A Question of Balance: Political Context and Military Aspects of the China-Taiwan Dispute.
- Su, Chi, 2009. Taiwan's Relations with Mainland China: A Tail Wagging Two Dogs. Abingdon and New York: Routledge Contemporary Asia Series.
- Tucker, B. Nancy, 2009. Strait Talk: United States-Taiwan Relations and the Crisis with China. Harvard University Press.