Metodološki seminar za diplomsko delo

Metodološki seminar za diplomsko delo

Stopnja: 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Rošker Jana

Vsebina

Poglobljeno poznavanje konkretnih problemov in specifike medkulturne metodologije v okviru splošne teorije znanosti.
Specifične metode sinološke stroke.
Aktivna predelava predpisane vsebine in študijske literature.
Predstavitev koncepta izbrane tematike in javna konzultacija.