Izbrane teme iz tajvanskih študij

Izbrane teme iz tajvanskih študij

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Istenič Kotar Saša

Vsebina

Vsebina predmeta je osredotočena na naslednje tematske sklope: zgodovinski razvoj, politični in ekonomski sistem, sociološke osnove tajvanske družbe, tajvanska književnost, tajvanski mediji, glasba in film, tradicionalne religije, običaji in rituali, ljudska kulturna dediščina (legende, pesmi ter zgodbe), tajvanska antropologija (predvsem predstavitev staroselskih plemen, ki predstavljajo etnične manjšine) in turizem. Vsak tematski sklop predstavlja določeno izbrano poglavje. V okviru vsakega tematskega sklopa se obravnava ustrezno besedilo, zapisano v tradicionalnih pismenkah. Pomemben vsebinski poudarek bo tudi na razjasnitvi pojmov, povezanih s kulturnimi, etničnimi in nacionalnimi konotacijami pojmov tajvanske kulture in tajvanske kulturne identitete.