Kontakt

+386 1 2411 154
zan.lep@ff.uni-lj.si

Govorilne ure

po dogovoru

Kabinet

125

Oddelek za psihologijo

doc. dr. Žan Lep

Žan Lep je docent za socialno psihologijo, znanstveni sodelavec in doktor znanosti s področja razvojnopsiholoških študij. Doktorski študij je opravljal kot mladi raziskovalec na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, kjer je tudi diplomiral in magistriral. Zaposlen je v Centru za uporabno epistemologijo na Pedagoškem inštitutu in na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Raziskovalno se ukvarja predvsem s preučevanjem motivacijskih in kognitivnih temeljev odločanja in vedenja ljudi, povezanega z državljanskim udejstvovanjem, politiko, denarjem in zdravjem. Vključen je v več raziskovalnih projektov, pri tem pa sodeluje z domačimi in tujimi raziskovalci z različnih področij znanosti (npr. psihologija, ekonomija, sociologija), največ z raziskovalci z univerz v Beogradu, Milanu, Vilni, Coimbri, Warwicku, New Yorku (Columbia University), San Paulu (Minnesota, ZDA), Osijeku in Splitu.

Je član Društva za preučevanje prehoda v odraslost (SSEA) in Društva psihologov Slovenije ter alumen Junior Researcher Programme, v okviru katerega je vodil svoj razikovalni projekt. Uredil je dve znanstveni monografiji, deluje pa tudi v uredniškem odboru znanstvenega časopisa European Journal of Psychology Open. Redno objavlja v domačih in tujih znanstvenih monografijah ter časopisih, sodeluje v organizacijskih in znanstvenih odborih konferenc ter deluje kot recenzent za različne znanstvene časopise in natečaje.

Izbrane objave: 

  • Lep, Ž. in Kirbiš, A. (2021). Political orientation in youth beyond the left-right divide: Testing a three-factor model of political orientation and its relatedness to personal values. Journal of Youth Studies. https://doi.org/10.1080/13676261.2021.1939285
  • Lep, Ž., Ilić, S., Teovanović, P., Hacin Beyazoglu, K. in Damnjanović, K. (2021). One hundred and sixty-one days in the life of the Homopandemicus in Serbia: The contribution of information credibility and alertness in predicting engagement in protective behaviors. Frontiers in Psychology, 12, članek 631791. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.631791
  • Lep, Ž. (2021). Money transfers within caring dyads: Some open research questions. International Journal of Care and Caring, 5(2), 365–370. https://doi.org/10.1332/239788221X16146790795535
  • Lep, Ž. in Hacin Beyazoglu, K. (ur.) (2020). Psihologija pandemije: posamezniki in družba v času koronske krize. Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. https://doi.org/10.4312/9789610603979
  • Lep, Ž., Babnik, K. in Hacin Beyazoglu, K. (2020). Emotional responses and self-protective behavior within days of the COVID-19 outbreak: The promoting role of information credibility. Frontiers in Psychology, 11, članek 1846. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.01846
  • Lep, Ž., Puklek Levpušček, M., Zupančič, M. in Poredoš, M. (2019). Exploring the Multidimensionality of Active Citizenship: A Preliminary Study. Proceedings of the XXV Empirical Studies in Psychology. Beograd: Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu.
  • Damnjanović, K., Graber, J., Ilić, S., Lam, W. Y., Lep, Ž., Morales, S., Pulkkinen, T. in Vingerhoets, L. (2018). Parental decision-making on childhood vaccination. Frontiers in Psychology, 9, članek 735. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.00735

Celotna bibliografijaSICRIS

Obvezni predmeti

Izbirni predmeti

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

08. 07. 2024
Oddelek za arheologijo

Erasmusova poletna šola: Heritologija

02. 07. - 01. 08. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Razstava: THE RIP umetnice Ane Malnar

01. 07. - 02. 07. 2024
Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Poletne prireditve Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik

01. 07. - 10. 07. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Julijski Karierni tabor za študentke in študente Univerze v Ljubljani

26. 06. 2024
Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Konferenca: Nacionalistična večjezičnost: Mnogotere jezikovne lojalnosti in nacionalna pripadnost v Vzhodni in Srednji Evropi ter na Balkanu