Govorilne ure

torek od 11.00 do 13.00 ure v kabinetu 125c.
Govorilne ure so možne tudi na daljavo. Kontaktirajte me po e-pošti.

Kabinet

125C

Oddelek za psihologijo

prof. dr. Melita Puklek Levpušček

Prof. dr. Melita Puklek Levpušček je redna profesorica za področje pedagoške psihologije. V okviru raziskovalnega programa Uporabna razvojna psihologija se  ukvarja s psihosocialnim razvojem mladostnikov in mladih na prehodu v odraslost, osebnostnimi, motivacijskimi in socialnimi dejavniki učne uspešnosti ter aktivnim poučevanjem in učenjem. Poučuje predmete Psihologija za učitelje, Psihologija učenja in pouka, Didaktika psihologije ter Učenje v skupinah, sodeluje pa tudi pri doktorskem študiju psihologije na smeri Aplikativne psihološke študije. Kot gostujoča profesorica je predavala na Fakulteti za psihologijo Univerze v Granadi, na Oddelku za psihologijo Univerze Jaen, na Fakulteti za psihologijo Univerze na Dunaju in na Filozofski fakulteti Univerze v Zagrebu.

Sodelovala je v različnih domačih in mednarodnih raziskovalnih projektih, povezanih s psihološkim razvojem otrok in mladostnikov ter vzgojo in izobraževanjem.

Sodelovala je v mednarodnem projektu: Emerging adulthood and individuation: A comparison between Austria, Slovenia, and USA (partnerski univerzi: Grand Valley State University, University of Vienna), COMENIUS projektu PAM-INA (evropska identititeta mladih v 8 evropskih državah), mednarodnem projektu PESCA – projekt o vzgoji za zdravo prehrano (v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija) in programu zveze univerz EUTOPIA (Connected Research Communities, MOST (Mobility of Student Teachers).

Sodelovala je pri oblikovanju, adaptaciji in validaciji psiholoških vprašalnikov na področju

socialne anksioznosti (LSAA; https://www.center-pds.si/Katalogtestov/Klini%C4%8Dnitesti/Lestvicasoci…)

šolske anksioznosti (SAI; https://doi.org/10.1002/pits.21862)

medosebnih težav (VMTV; https://www.center-pds.si/Katalogtestov/Testistali%C5%A1%C4%8D,intereso…)

študijske motivacije (AMS-C 28; https://doi.org/10.20419/2017.26.461)

učne samoregulacije (CP-SRLI; https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.730386)

osamosvajanja (ITEA); http://individuation-itea.si/)

V letih 2018-21 je sodelovala v temeljnem raziskovalnem projektu “Učinkovitost različnih vrst učnih opor pri samoregulaciji e-učenja” (J5-9437) in mednarodnem projektu “Digitalno državljanstvo pri mladih na prehodu v odraslost - primerjava Avstralija, Kanada in Slovenija”. 

Trenutno se ukvarja s proučevanjem intimnih odnosov mladih na prehodu v odraslost, mednarodno mobilnostjo študentov bodočih učiteljev, odločanjem mladih za učiteljski poklic in medkulturno inteligentnostjo.

Strokovno delo

Seminarji za višješolske in visokošolske sodelavce in učitelje (»Kako uspešno predavati«, »Skupinsko delo za aktivnejši študij«, »Osnove visokošolske didaktike«). Leta 2006, 2008, 2016 in 2020 je bila imenovana za predsednico DPK SM za psihologijo na maturi s štiriletnim mandatom. 

Izbrane publikacije

Znanstvene monografije:

Puklek Levpušček, M. (2006). Socialna anksioznost v otroštvu in mladostništvu: razvojni, šolski in klinični vidik. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete.

Ingles, C., Torregrosa, M. S., Mendez, X. F., Hidalgo, M. D., Puklek Levpušček, M. in Zupančič, M. (2008). Vprašalnik o medosebnih težavah v mladostništvu (VMTM). Ljubljana: Center za psihodiagnostična sredstva, d.o.

Puklek Levpušček, M. (2008). Lestvica socialne anksioznosti za mladostnike (LSAA). Ljubljana: Center za psihodiagnostična sredstva, d.o.o.

Puklek Levpušček, M. in Zupančič, M. (2009). Osebnostni, motivacijski in socialni dejavniki učne uspešnosti. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete.

Puklek Levpušček, M. (ur.) in Zupančič, M. (ur.) (2011). Študenti na prehodu v odraslost. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Puklek Levpušček, M., Podlesek, A. in Šterman Ivančič, K. (2012). Dejavniki bralne pismenosti v raziskavi PISA 2009, (Digitalna knjižnica, Dissertationes, 21). Ljubljana: Pedagoški inštitut. http://www.pei.si/Sifranti/StaticPage.aspx?id=124.

Zupančič, M. (ur.) in Puklek Levpušček, M. (ur.) (2018). Prehod v odraslost : sodobni trendi in raziskave. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Puklek Levpušček, M. (ur.) in Depolli Steiner, K. (ur.) (2021). Izzivi in prakse poučevanja psihologije v srednjih šolah. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Deli znanstvene monografije:

Puklek Levpušček, M. in Zupančič, M. (2007). Slovenia. V: J. J. Arnett (ur.), International Encyclopedia of Adolescence, 2 vols (str. 866-877). Routledge: Taylor & Francis: New York, London.

Puklek Levpušček, M. (2010). Academic motivation, learning behaviour and achievement. V: C. Peklaj (ur.), Teacher competencies and educational goals (str. 75-106). Aachen: Shaker Verlag.

Puklek Levpušček, M. (2011). Odnos s starši: pot k samostojnosti in podaljšana odvisnost. V: M. Puklek Levpušček, M. (ur.) in M. Zupančič, M. (ur.), Študenti na prehodu v odraslost (str. 71-108). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Zupančič, M. in Puklek Levpušček, M. (2011). Predstave o odraslosti s perspektive študentov. V: M. Puklek Levpušček (ur.) in M. Zupančič (ur.), Študenti na prehodu v odraslost (str. 39-69). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Ilc Klun, M. in Puklek Levpušček, M. (2014). Europe and the EU: relationship between attitudes and knowledge among Slovenian students. V: A. Klonari (ur.) in T. Resnik Planinc (ur.), European identity at the crossroads (str. 123-138), Europa lernen, vol. 3. Zürich; Berlin: LIT. 207 str.

Puklek Levpušček, M. (2015). Motiviranje otrok za zdravo prehrano. V: A. Podlesek (ur.), Otrok tega noče jesti - kaj pa zdaj? : senzorni pristop k vzgoji za zdravo prehranjevanje (str. 47-56). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Puklek Levpušček, M. (2018). Mladi, študij in karierna pričakovanja. V: M. Zupančič (ur.) in M. Puklek Levpušček (ur.), Prehod v odraslost: sodobni trendi in raziskave (str. 157-192). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 

Uršič, L. in Puklek Levpušček, M. (2020). Učenci zadnje triade OŠ in dijaki o učenju na daljavo med epidemijo COVID-19. V: LEP, Žan (ur.), HACIN BEYAZOGLU, Kaja (ur.). Psihologija pandemije : posamezniki in družba v času koronske krize. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 2020, str. 191-203. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/download/243/3…

Znanstveno-raziskovalni članki:

Puklek Levpušček, M.(2006). Adolescent individuation in relation to parents and friends: Age and gender differences. European Journal of Developmental Psychology, 3, 238-264.

Puklek Levpušček, M. in Videc, M. (2008). Psychometric properties of the Social Anxiety Scale for Adolescents (SASA) and its relation to positive imaginary audience and academic performance in Slovene adolescents. Studia Psychologica, 50(1), 49-65.

Puklek Levpušček, M. in Zupančič, M. (2009). Math achievement in early adolescence: The role of parental involvement, teachers’ behavior, and students’ motivational beliefs about math. Journal of Early Adolescence, 29(4), 541-570.

Pečjak, S., Puklek Levpušček, M., Kalin, J., Valenčič Zuljan, M. in Peklaj, C. (2009). Student’s social behaviour in relation to their academic achievement in primary and secondary school : teacher’s perspective. Psihologijske teme, 18(1),55-74.

Puklek Levpušček, M. in Gril, A. (2010). Patterns of individuation in Slovenian adolescents and their relationship with adolescents’ perceptions of parents, friends, and teachers. Behavioral Psychology/Psicologia Conductual,18(1), 119-138.

Zupančič, M., Ingles, C. J., Bajec, B. in Puklek Levpušček, M. (2011). Reliability and validity evidence of scores on the Slovene version of the Questionnaire about interpersonal difficulties for adolescents. Child Psychiatry and Human Development, 42, 349-366.

Valenčič Zuljan, M., Peklaj, C., Puklek, M. in Kalin, J. (2012). Didactic competencies of teachers from the learner’s viewpoint. Educational Studies, 38, 51-62.

Garcia-Lopez, L. J., Inglés, C. J., García-Fernández, J. M., Hidalgo, M. D., Bermejo, R. in Puklek Levpušček, M. (2011). Psychometric properties and clinical cut-off scores of the Spanish version of the Social Anxiety Scale for Adolescents. Journal of Personality Assessment, 93(5), 474-482.

Puklek Levpušček, M. in Berce, J. (2012). Social anxiety, social acceptance and academic self-perceptions in high-school students. Društvena istraživanja, 21, 405-419.

Zupančič, M., Komidar, L. in Puklek Levpušček, M. (2012). Individuation in relation to parents : A case with Slovene emerging adult Students. Cogn. creier comport.,16, 265-292.

Puklek Levpušček, M., Zupančič, M. in Sočan, G. (2013). Predicting achievement in mathematics in adolescent students : The role of individual and social factors. Journal of Early Adolescence, 33, 523-551.

Brković, I., Keresteš, G. in Puklek Levpušček, M. (2014). Trajectories of change and relationship between parent-adolescent school-related conflict and academic achievement in early adolescence. Journal of Early Adolescence, 34(6), 792-815.

Komidar, L., Zupančič, M., Sočan, G. in Puklek Levpušček, M. (2014). Development and construct validation of the Individuation test for emerging adults (ITEA). Journal of Personality Assessment, 96, 503-514. ODLIČNI V ZNANOSTI 2015

Zupančič, M, Komidar, L. in Puklek Levpušček, M. (2014). Individuation in Slovene emerging adults: its associations with demographics, transitional markers, achieved criteria for adulthood, and life satisfaction. Journal of Adolescence, 37, 1421-1433.

Zupančič, M., Friedlmeier, W., Puklek Levpušček, M., Sirsch, U., Bruckner, J., Horvat, M. (2014). Perceptions of achieved criteria for adulthood among Austrian, Slovene, and U. S. students. SAGE open, ISSN 2158-2440, okt. - dec. 2014. http://sgo.sagepub.com/content/4/4/2158244014556997.

Puklek Levpušček, M., Ingles Saura, C. J., Marzo Campos, J. C. in Garcia-Fernandez, J. M. (2015). School anxiety inventory: reliability and validity evidence in a sample of Slovenian adolescents. Psychology in the Schools, 52(9), str. 860-873.

Komidar, L., Zupančič, M., Bjoernsen, C. in Puklek Levpušček, M. (2016). Development of the short version of the Individuation Test for Emerging Adults (ITEA-S) and its measurement invariance across Slovene and U.S. emerging adults. Journal of Personality Assessment, 98(6), 626-639.

Puklek Levpušček, M., Rauch, V. in Komidar, L.(2018). Individuation in relation to parents as a predictor of career goals and career optimism in emerging adults. Scandinavian Journal of Psychology, 59(2), str. 146-156.

Kavčič, T., Puklek Levpušček, M., Zupančič, M., Poredoš, M. in Bjornsen, C. A. (2019). Personal correlates of problematic types of social media and mobile phone use in emerging adults. Human Technology, 15(2), str. 256-278. https://humantechnology.jyu.fi/archive/vol-15/issue-2/personal-correlat…

Karatas, S., Puklek Levpušček, M. in Komidar, L. (2019). Demographic factors and individuation in relation to parents predicting attachment avoidance and anxiety in Turkish emerging adults. Current Psychology, 38(6), 1443-1455. https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s12144-017-9691-8.pdf

Šterman Ivančič, K. in Puklek Levpušček, M. (2020). Branje mladih leta 2009 in leta 2018 ter razlike v branju glede na spol in izobraževalni program. Šolsko polje: revija za teorijo in raziskave vzgoje in izobraževanja, 31(1/2, str. 11-33 https://www.pei.si/ISSN/1581_6044/1-2-2020/1581-6044.31(1-2).pdf

Puklek Levpušček, M. in Cukon, M. (2020). That old devil called 'statistics': statistics anxiety in university students and related factors. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal.  https://www.cepsj.si/index.php/cepsj/article/view/826/434

Puklek Levpušček, M. in Uršič, L. (2021). Slovenian parents' views on emergency remote schooling during the first wave of the Covid-19 pandemic. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal, vol. 11, str. 263-290, doi: 10.26529/cepsj.1127.

Puklek Levpušček, M in Glavač, T. (2023). Beliefs about romantic relationships and sexual attitudes predicting romantic relationship experiences, intentions, and dating app use. The Open Psychology Journal, 16, Article e18743501268052.

https://openpsychologyjournal.com/VOLUME/16/ELOCATOR/e18743501268052/FU…

Puklek Levpušček, M., & Depolli Steiner, K. (2024). Perceptions of the Teaching Profession and Motivation to Teach among Slovenian University Students. Center for Educational Policy Studies Journal. https://doi.org/10.26529/cepsj.1745

 

 

Univerzitetni učbenik

Puklek Levpušček, M. in Marentič Požarnik, B. (2005). Skupinsko delo za aktiven študij. Ljubljana: CPI FF.

Marentič Požarnik, B., Puklek Levpušček, M., Resnik Planinc, T., Ilc, M. in dr. (2007). Mentorstvo in profesionalna rast učiteljev. Ljubljana: CPI FF.

Obvezni predmeti

Izbirni predmeti

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

18. 09. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Dan dobrodošlice za mednarodne študentke in študente

08. 07. 2024
Oddelek za arheologijo

Erasmusova poletna šola: Heritologija

02. 07. - 01. 08. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Razstava: THE RIP umetnice Ane Malnar

01. 07. - 02. 07. 2024
Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Poletne prireditve Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik

01. 07. - 10. 07. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Julijski Karierni tabor za študentke in študente Univerze v Ljubljani