Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Kafka za vse čase: Simpozij ob 100. obletnici smrti Franza Kafke

Spoštovani,

vljudno vabljeni, da se v sredo. 29. maja 2024, ob 17. uri pridružite simpoziju Kafka za vse čase, ki bo ob stoletnici avtorjeve smrti počastil njegov opus. Dogodek bo v Modri sobi Filozofske fakultete v Ljubljani (5. nadstropje).

Gostje simpozija…

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Odpoved predavanj in govorilnih ur pri dr. Muršiču, 28. 5. 2024

Zaradi sodelovanja na srečanju Microsoftovih IT razvojnikov odpadejo v torek, 28. maja 2024, govorilne ure in predavanja pri prof. Rajku Muršiču.Office hours with prof. Muršič on Tuesday, May 28, are cancelled.

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Popravek Delovnega programa ERC 2024

V potrjevanju je popravek Delovnega programa ERC 2024, ki bo veljaven za prihajajoči razpis ERC Advanced Grant 2024. Popravek se bo nanašal na zaščito intelektualne lastnine v zaostreni geopolitični situaciji. Financer si po novem pridržuje pravico, da lahko največ 4 leta…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Objava najave Javnih razpisov za (so)financiranje inovacijskega dela podpornih instrumentov ARIS iz kohezijskih sredstev

ARIS bo v drugem, tretjem in četrtem kvartalu 2024 predvidoma objavil nove Javne razpise in pozive za (so)financiranje inovacijskih aktivnosti in odprl portal za prijave. Razpisi in pozivi bodo financirani preko ARIS iz kohezijskih sredstev Ministrstva za visoko šolstvo,…

Posnetek intervjuja Švedskega raziskovalnega sveta na temo uspešne prijave na Evropski raziskovalni svet s področja humanistike

Švedski raziskovalni svet je posnel intervju z dvema dobitnikoma ERC projektov s področja humanistike. Ashleigh Harris in Fredrik Thomasson sta spregovorila o svoji izkušnji, kako jima je uspelo pridobiti ERC projekt.  Posnetek je dostopen na priloženi spletni…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2024« v letu 2024

ARIS je objavila Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2024« v letu 2024. Predmet Javnega razpisa Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2024« v letu 2024 je izbor in sofinanciranje izvajanja raziskovalnih…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Odprt je prvi poziv za oddajo predlogov projektov v okviru projekta CoARA Boost Project

ARIS obvešča organizacije, da je na strani koalicije CoARA odprt prvi poziv za oddajo predlogov projektov v okviru projekta CoARA Boost Project. Poziv je odprt od 26. 4. 2023 do 26. 6. 2024.

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Objavljen nov razpis programa LIFE

Objavljen je nov razpis programa EU LIFE, ki je vodilna pobuda EU za financiranje okoljskih in podnebnih ukrepov. Upravičeni prijavitelji so podjetja, akademske ustanove, nacionalne, regionalne in lokalne vlade ter nevladne organizacije, ki v EU delujejo na področju ohranjanja…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Najava razpisa Interreg Italija-Slovenija za standardne projekte

Obveščamo vas, da bo predvidoma jeseni objavljen nov razpis za standardne projekte Programa Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021-2027. V luči izjemnih naravnih dogodkov, ki so v zadnjih letih zaznamovali celotno območje programa (ekstremne padavine, narasle vode, zemeljski…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Objavljen razpis za prost dostop do raziskovalne infrastrukture

Konzorcij Alliance4Life (A4L) objavlja razpis, ki omogoča prost dostop do raziskovalne infrastrukture pri partnerjih projekta A4L_Bridge. Seznam infrastrukture je na voljo na naslednji povezavi, izbrani inovativni projekti pa bodo dobili možnost sodelovanja s…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

E-novičniki

Interreg Europe Newsletter. EIT Newsletter.Vizija kohezija.Marie Skłodowska-Curie Actions’ Newsletter.E-novice CMEPIUS. 

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Evropska komisija objavila akcijski načrt za reformo ocenjevanja raziskav

Evropska komisija je objavila akcijski načrt za izvajanje zavez iz Sporazuma o reformi ocenjevanja raziskav. Ta načrt je povezan z ukrepom 3 programa politike evropskega raziskovalnega prostora in naj bi prispeval k uporabi znanstveno ustreznih meril in postopkov…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Sprejem Kriterijev za ugotavljanje izpolnjevanja izkazovanja mednarodno primerljivih raziskovalnih rezultatov in obdobje zajema mednarodno primerljivih raziskovalnih dosežkov za vodje raziskovalnega projekta ali programa

Upravni odbor Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije je na 11. seji dne 22. 5. 2024, na podlagi predloga znanstvenega sveta Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije, sprejel Kriterije za…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Delavnica za raziskovalce na začetku kariere (NIB: 29. 5. 2024)

Nacionalni inštitut za biologijo v sredo, 29. maja 2024, od 9.00 do 14.00, organizira brezplačno delavnico za raziskovalce na začetku kariere, ki bo potekala na NIB, Večna pot 121, Ljubljana. Več informacij: spletna stran organizatorja.

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Informativni dan »Nacionalni informativni dan o javnih razpisih Obzorje Evropa za področje civilne varnosti za leto 2024« (MVZI: 30. 5. 2024)

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije organizira »Nacionalni informativni dan o javnih razpisih Obzorje Evropa za področje civilne varnosti za leto 2024«. Dogodek bo potekal v četrtek, 30. maja 2024, od 10.00 do 14.30, v veliki sejni sobi Ministrstva za visoko…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Konferenca »Umetna Inteligenca - smeri razvoja in mednarodne sinergije« (Hibridni dogodek: 4. 6. 2024)

Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve skupaj z Ministrstvom za digitalno preobrazbo in v sodelovanju z Ministrstvom za obrambo, Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in inovacije, ostalimi ministrstvi, Gospodarsko zbornico Slovenije, ter…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Dogodek »Obvladovanje MSCA-COFUND: strateški vpogledi in praktični nasveti« (ang. Mastering MSCA-COFUND: Strategic Insights and Practical Tips) (Spletno okolje: sreda, 5. 6. 2024, med 11.00 in 12.30)

Mreža Crowdhelix, katere članica je UL, pripravlja brezplačni dogodek »Obvladovanje MSCA-COFUND: strateški vpogledi in praktični nasveti«  (ang. Mastering MSCA-COFUND: Strategic Insights and Practical Tips). Potekal bo po spletu v sredo, 5. junija 2024, med 11.00…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

»Delavnica za pripravo predlogov projektov MSCA Postdoctoral in ERA Fellowship v 2024 v Obzorju Evropa« (Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije: 7. 6. 2024)

Direktorat za znanost in inovacije Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije (MVZI) organizira dogodek »Delavnica za pripravo predlogov projektov MSCA Postdoctoral in ERA Fellowship v 2024 v Obzorju Evropa«, ki bo 7. junija 2024 v Sejni…