Znanstvenoraziskovalni inštitut

Popravek Delovnega programa ERC 2024

V potrjevanju je popravek Delovnega programa ERC 2024, ki bo veljaven za prihajajoči razpis ERC Advanced Grant 2024. Popravek se bo nanašal na zaščito intelektualne lastnine v zaostreni geopolitični situaciji. Financer si po novem pridržuje pravico, da lahko največ 4 leta…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Objava najave Javnih razpisov za (so)financiranje inovacijskega dela podpornih instrumentov ARIS iz kohezijskih sredstev

ARIS bo v drugem, tretjem in četrtem kvartalu 2024 predvidoma objavil nove Javne razpise in pozive za (so)financiranje inovacijskih aktivnosti in odprl portal za prijave. Razpisi in pozivi bodo financirani preko ARIS iz kohezijskih sredstev Ministrstva za visoko šolstvo,…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2024« v letu 2024

ARIS je objavila Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2024« v letu 2024. Predmet Javnega razpisa Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2024« v letu 2024 je izbor in sofinanciranje izvajanja raziskovalnih…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Odprt je prvi poziv za oddajo predlogov projektov v okviru projekta CoARA Boost Project

ARIS obvešča organizacije, da je na strani koalicije CoARA odprt prvi poziv za oddajo predlogov projektov v okviru projekta CoARA Boost Project. Poziv je odprt od 26. 4. 2023 do 26. 6. 2024.

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Objavljen nov razpis programa LIFE

Objavljen je nov razpis programa EU LIFE, ki je vodilna pobuda EU za financiranje okoljskih in podnebnih ukrepov. Upravičeni prijavitelji so podjetja, akademske ustanove, nacionalne, regionalne in lokalne vlade ter nevladne organizacije, ki v EU delujejo na področju ohranjanja…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Najava razpisa Interreg Italija-Slovenija za standardne projekte

Obveščamo vas, da bo predvidoma jeseni objavljen nov razpis za standardne projekte Programa Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021-2027. V luči izjemnih naravnih dogodkov, ki so v zadnjih letih zaznamovali celotno območje programa (ekstremne padavine, narasle vode, zemeljski…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Objavljen razpis za prost dostop do raziskovalne infrastrukture

Konzorcij Alliance4Life (A4L) objavlja razpis, ki omogoča prost dostop do raziskovalne infrastrukture pri partnerjih projekta A4L_Bridge. Seznam infrastrukture je na voljo na naslednji povezavi, izbrani inovativni projekti pa bodo dobili možnost sodelovanja s…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

E-novičniki

Interreg Europe Newsletter. EIT Newsletter.Vizija kohezija.Marie Skłodowska-Curie Actions’ Newsletter.E-novice CMEPIUS. 

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Evropska komisija objavila akcijski načrt za reformo ocenjevanja raziskav

Evropska komisija je objavila akcijski načrt za izvajanje zavez iz Sporazuma o reformi ocenjevanja raziskav. Ta načrt je povezan z ukrepom 3 programa politike evropskega raziskovalnega prostora in naj bi prispeval k uporabi znanstveno ustreznih meril in postopkov…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Sprejem Kriterijev za ugotavljanje izpolnjevanja izkazovanja mednarodno primerljivih raziskovalnih rezultatov in obdobje zajema mednarodno primerljivih raziskovalnih dosežkov za vodje raziskovalnega projekta ali programa

Upravni odbor Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije je na 11. seji dne 22. 5. 2024, na podlagi predloga znanstvenega sveta Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije, sprejel Kriterije za…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Delavnica za raziskovalce na začetku kariere (NIB: 29. 5. 2024)

Nacionalni inštitut za biologijo v sredo, 29. maja 2024, od 9.00 do 14.00, organizira brezplačno delavnico za raziskovalce na začetku kariere, ki bo potekala na NIB, Večna pot 121, Ljubljana. Več informacij: spletna stran organizatorja.

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Informativni dan »Nacionalni informativni dan o javnih razpisih Obzorje Evropa za področje civilne varnosti za leto 2024« (MVZI: 30. 5. 2024)

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije organizira »Nacionalni informativni dan o javnih razpisih Obzorje Evropa za področje civilne varnosti za leto 2024«. Dogodek bo potekal v četrtek, 30. maja 2024, od 10.00 do 14.30, v veliki sejni sobi Ministrstva za visoko…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Konferenca »Umetna Inteligenca - smeri razvoja in mednarodne sinergije« (Hibridni dogodek: 4. 6. 2024)

Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve skupaj z Ministrstvom za digitalno preobrazbo in v sodelovanju z Ministrstvom za obrambo, Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in inovacije, ostalimi ministrstvi, Gospodarsko zbornico Slovenije, ter…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Dogodek »Obvladovanje MSCA-COFUND: strateški vpogledi in praktični nasveti« (ang. Mastering MSCA-COFUND: Strategic Insights and Practical Tips) (Spletno okolje: sreda, 5. 6. 2024, med 11.00 in 12.30)

Mreža Crowdhelix, katere članica je UL, pripravlja brezplačni dogodek »Obvladovanje MSCA-COFUND: strateški vpogledi in praktični nasveti«  (ang. Mastering MSCA-COFUND: Strategic Insights and Practical Tips). Potekal bo po spletu v sredo, 5. junija 2024, med 11.00…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

»Delavnica za pripravo predlogov projektov MSCA Postdoctoral in ERA Fellowship v 2024 v Obzorju Evropa« (Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije: 7. 6. 2024)

Direktorat za znanost in inovacije Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije (MVZI) organizira dogodek »Delavnica za pripravo predlogov projektov MSCA Postdoctoral in ERA Fellowship v 2024 v Obzorju Evropa«, ki bo 7. junija 2024 v Sejni…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

»Finančno načrtovanje in izvajanje projektov v programu Obzorje Evropa« (Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije: torek, 7. 6. 2024, od 9.15 do 14.30)

Mreža nacionalnih kontaktnih točk Obzorja Evropa bo v torek, 7. junija 2024 organizirala delavnico na temo »Finančno načrtovanje in izvajanje projektov v programu Obzorje Evropa«. Dogodek bo potekal v živo v veliki sejni sobi Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Interni razpis za oddajo predlogov za podelitev Šumijevih priznanj

Predlog se odda na obrazcu (Prijavnica in utemeljitev predloga), ki je priloga k razpisu. Prijava se šteje za pravočasno, če je izpolnjena in podpisana ter oddana po elektronski pošti na e-naslov razpisziff@ff.uni-lj.sido vključno 15. 7. 2024 do 23.59. Elektronski…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Predstavitve z informativnega dne Interreg programov

Posredujemo vam povezavo do predstavitev z Nacionalnega informativnega dneva ob:4. razpisu programa Interreg Evro-MED 2021-2027, 3. razpisu programa Interreg Europe 2021-2027,razpisu za projekte male vrednosti programa Interreg Območje Alp 2021-2027, razpisu…