Znanstvenoraziskovalni inštitut

Sprejem Kriterijev za ugotavljanje izpolnjevanja izkazovanja mednarodno primerljivih raziskovalnih rezultatov in obdobje zajema mednarodno primerljivih raziskovalnih dosežkov za vodje raziskovalnega projekta ali programa

Upravni odbor Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije je na 11. seji dne 22. 5. 2024, na podlagi predloga znanstvenega sveta Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije, sprejel Kriterije za ugotavljanje izpolnjevanja izkazovanja mednarodno primerljivih raziskovalnih rezultatov in obdobje zajema mednarodno primerljivih raziskovalnih dosežkov za vodje raziskovalnega projekta ali programa, št. 007-14/2024-4 z dne 22. 5. 2024.

 

S sprejetimi kriteriji se za presojo usposobljenosti raziskovalcev ali raziskovalk za vodenje projektov in programov upošteva zgolj vsebinske kriterije. Časovno obdobje presoje ni vsebinsko omejeno, saj se upošteva celotno obdobje raziskovalnega dela raziskovalca ali raziskovalke. S sprejeto ureditvijo Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije sledi določbam ZZrID, načelom odprte znanosti in mednarodnim standardom.

Obvestila

Osrednja humanistična knjižnica

Osrednja humanistična knjižnica v ponedeljek in torek, 24. in 25. 6. 2024

Oddelek za zgodovino

Obvestilo - strokovna služba oddelka

Oddelek za zgodovino

Sprememba GU Žiga Zwitter

Govorilne ure pri prof. dr. Simoni Kranjc

Osrednja humanistična knjižnica

Knjižnica Oddelka za zgodovino v sredo, 26. 6. 2024