Znanstvenoraziskovalni inštitut

Sprejem Kriterijev za ugotavljanje izpolnjevanja izkazovanja mednarodno primerljivih raziskovalnih rezultatov in obdobje zajema mednarodno primerljivih raziskovalnih dosežkov za vodje raziskovalnega projekta ali programa

Upravni odbor Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije je na 11. seji dne 22. 5. 2024, na podlagi predloga znanstvenega sveta Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije, sprejel Kriterije za ugotavljanje izpolnjevanja izkazovanja mednarodno primerljivih raziskovalnih rezultatov in obdobje zajema mednarodno primerljivih raziskovalnih dosežkov za vodje raziskovalnega projekta ali programa, št. 007-14/2024-4 z dne 22. 5. 2024.

 

S sprejetimi kriteriji se za presojo usposobljenosti raziskovalcev ali raziskovalk za vodenje projektov in programov upošteva zgolj vsebinske kriterije. Časovno obdobje presoje ni vsebinsko omejeno, saj se upošteva celotno obdobje raziskovalnega dela raziskovalca ali raziskovalke. S sprejeto ureditvijo Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije sledi določbam ZZrID, načelom odprte znanosti in mednarodnim standardom.

Notices

Administrative Office, International Office, Faculty of Arts

International student welcome day

Administrative Office, International Office, Faculty of Arts

International student welcome day

Department of Translation Studies

Change of Office Hours Nike Kocijančič Pokorn

Department of Geography

Change of Office Hours Simon Kušar

Department of Translation Studies

Change of Office Hours Martin Anton Grad