Oddelek za zgodovino

Seminarji na 1. stopnji

Spoštovani študenti, spoštovane študentke zgodovine 2. in 3. letnika prve stopnje v študijskem letu 2021/22,

Oddelek za zgodovino FF UL zaradi varčevanja na fakulteti ne izvaja vseh seminarjev, kot so predvideni po študijskih programih za prvo stopnjo. Seminarje izvajamo krožno v 2. in 3. letniku. Vse po programih predvidene seminarje bomo izvedli krožno v treh letih, upoštevaje pri tem dovoljeno minimalno izbirnost predmetov.  To pomeni, da boste lahko tisti, ki se v študijskem letu 2021/22 vpisujete v 2. letnik in vsi za vami, ponovno izbirali med seminarji iz vseh obdobij (najmanj en seminar za vsako obdobje). Seminarji, ki bodo razpisani letos, drugo leto ne bodo na voljo, na voljo bo večina tistih, ki letos niso razpisani in sicer spet najmanj en seminar za vsako obdobje. 

Nekatere seminarje bomo izvajali v dveh skupinah, zato bodo skupine manjše kot v preteklih letih. Več skupin z manjšim številom slušateljev/slušateljic omogoča višjo kakovost seminarskega dela. V študijskem letu 2021/22 so vam na voljo sledeči seminarji:

2. letnik: Seminar iz grške zgodovine (2 skupini), Seminar iz zgodovine jugovzhodne Evrope v srednjem veku in Seminar iz slovenske zgodovine v zgodnjem novem veku.

3. letnik: Seminar iz zgodovine prve svetovne vojne (2. skupini), Seminar iz slovenske zgodovine v srednjem veku in Seminar iz sodobne obče zgodovine.

Predlagamo vam, da si seminarje izbirate tudi po principu zunanje izbire in si na ta način zagotovite, da boste v dveh letih prisostvovali seminarjem, ki vas zanimajo. Tisti v drugem letniku, si tako lahko izberete seminarje, ki so na programu tretjega letnika in obratno, tisti v tretjem letniku si lahko izberete seminar, ki je na programu v drugem letniku.

 

doc. dr. Dušan Mlacović

predstojnik Oddelka za zgodovino FF UL

Obvestila

Štipendije Utrechtske mreže za študente in mlade raziskovalce Univerze v Ljubljani

Oddelek za slavistiko

Sprememba GU Lidija Rezoničnik

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Metodologija EIKA - vaje

Oddelek za sociologijo

Sprememba GU Roman Kuhar

Oddelek za umetnostno zgodovino

Beti Žerovc - 26. 10. odpadejo predavanja

Oddelek za geografijo

Tajništvo (27. 10. - 29. 10. 2021)

Oddelek za geografijo

Krevs-Govorilne ure 28.11.2021 pol ure kasneje

Spremenjen urnik Knjižnice Oddelka za primerjalno književnost in literarno teorijo, četrtek, 28. 10. 2021

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

tajništvo - 26. - 29. 10. 2021

Spremenjen urnik Knjižnice za azijske študije, 26.–29. 10. 2021