Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Razpis za tutorke in tutorje

Tutorstvo Filozofske fakultete med 5. in 12. majem zbira prijave za tutorje v prihajajočem letu na tej povezavi. Prijaviti se bo možno od 5. maja od 8.00 do 12. maja do 23.55, kasnejših prijav se žal ne bo upoštevalo. Prijavite se lahko za uvajalne tutorje, tutorje za tuje študente in za tutorje za študente s posebnim statusom – lahko tudi na več vej tutorstva hkrati. Pomembno je le, da izpolnjujete dva pogoja, da ste lahko tutorji, in sicer da ste v letu, ko bi bili tutorji (v tem primeru 2023/24), vsaj v drugem letniku dodiplomskega študija in da imate redni študentski status. Tutorstvo je mogoče izbrati tudi kot zunanji izbirni predmet (predmet se imenuje AA Študentsko tutorstvo) za 3 KT, v kolikor vam to vaš program seveda omogoča – to je mogoče izkoristiti enkrat na 1. in enkrat na 2. stopnji. 

Oddelki seveda potrebujejo tudi oddelčne koordinatorje, tako da ste toplo vabljeni, da se tudi za to funkcijo (ponovno) prijavite – v tem primeru je treba izpolnjevati še en pogoj, in sicer da ste bili že prej vsaj eno leto tutor. Tudi oddelčno koordiniranje je mogoče uveljavljati kot zunanji izbirni predmet (AA Koordiniranje študentskega tutorstva) za 3 KT.

Kot vsako leto je tudi tokrat v e-učilnici tutorstva odprt razpis za koordinatorje vseh treh vej tutorstva: za fakultetnega koordinatorja študentskega tutorstva, za koordinatorja tutorjev za tuje študente in za koordinatorja tutorjev za študente s posebnim statusom. Pogoji za kandidiranje za fakultetnega koordinatorja tutorja so dobro poznavanje tutorskega sistema, vsaj eno leto izkušenj z oddelčnim koordiniranjem tutorjev študentov in priložen program dela.

Veselimo se vaših prijav.

Obvestila

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Strokovna služba oddelka – uradne ure (22.–26. 7. 2024)

Uradne ure - strokovna služba Oddelka za sociologijo 15. 7. - 19. 7. 2024)

Oddelek za slavistiko

Obvestilo - strokovna služba oddelka

Oddelek za zgodovino

Obvestilo - strokovna služba oddelka

Oddelek za klasično filologijo

Oddelčna strokovna služba in knjižnica 19., 24. in 25. julija 2024