Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Razpis za študentske promotorke in promotorje

Drage študentke, dragi študentje, 

na fakulteti si aktivno prizadevamo za promocijo naših študijskih programov, tako na šolah kot v širši javnosti. Oblikovati nameravamo fleksibilne ekipe, sestavljene iz pedagoških delavcev in delavk ter študentk in študentov na posameznih oddelkih, zato iščemo študentke in študente, ki se vidijo v vlogi promotorjev svojega študija, so trdno prepričani, da »humanistika ima smisel« in da imajo ob tem veselje do organizacije promocijskih dogodkov, do ustvarjanja in upravljanja vsebin na družbenih omrežjih ipd. 

Če verjamete, da ste to prav vi, vas vljudno vabimo, da nam do najkasneje 7. maja do 9. ure zjutraj pošljete svojo prijavo na Kristina.Zajc-Bozic@ff.uni-lj.si. V zadevo napišite, prosimo: študentska promocija. Delo oddelčnega promotorja obsega 10 ur mesečno, plačano je po osnovni študentski tarifi. Z vsakega oddelka bomo izbrali najmanj enega promotorja, vse izbrane promotorje pa bomo povabili na delavnico, ki bo pod vodstvom prof. dr. Eve Boštjančič potekala 10. maja od 9. do 12. ure v predavalnici 528. 

Delo obsega: 

- ustvarjanje in upravljanje vsebin na družbenih omrežjih; 
- organizacijo promocijskih dogodkov (informativni dnevi, dnevi odprtih vrat, spletni webinarji itd.) 
- oblikovanje idej za promocijske materiale; 
- komunikacijo s potencialnimi študenti (odgovarjanje na povpraševanja prek elektronske pošte, družbenih omrežij ali telefonu, nudenje informacij o študijskih programih, študentskem življenju); 
- sodelovanje s pedagoškimi delavci na oddelku in drugimi promotorji; 
- udeležbo na sejmih in drugih zunanjih dogodkih: predstavljanje fakultete in študijskih programov na izobraževalnih sejmih, konferencah in podobnih dogodkih; 
- razvoj partnerskih odnosov z drugimi izobraževalnimi ustanovami in organizacijami: gradnja in vzdrževanje odnosov z gimnazijami, srednjimi šolami in drugimi organizacijami za promocijo študija med mladimi; 
- podporo pri pripravi in izvajanju promocijskih strategij: sodelovanje pri razvoju in izvedbi dolgoročnih strategij za promocijo študija na fakulteti. 

Želimo si čim več prijav! 

Vaša FF

Obvestila

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Knjižnica – poletni delovni čas (26. 6.–20. 9. 2024)

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Strokovna služba oddelka – uradne ure (24.–28. 6. 2024)

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Sprememba GU Lilijana Burcar

Oddelek za geografijo

Sprememba GU Simon Kušar

Oddelek za psihologijo

Obvestilo o zaprtosti fakultete (24. 6. in 25. 6. 2024)