Oddelek za psihologijo

Ponudba za opravljanje prakse na Gimnaziji Bežigrad

Gimnazija Bežigrad sporoča: 2 ali 3 študente so pripravljeni sprejeti na 10-dnevno prakso v šolskem letu 2021/22. Imajo pa posebno željo: da bi študenti v okviru te prakse sodelovali na njihovih projektnih dnevih z naslovom “Učenje učenja” za dijake 1. letnika, ki so načrtovani za 27. september do 1. oktober 2021. V vsakem oddelku za to temo namenijo 3 šolske ure. Te projektne dneve običajno izvedejo na šoli zaposlene psihologinje (učiteljice psihologije in svetovalne delavke), letos pa to želijo prepustiti študentom na praksi. Študenti bi pri tem lahko uporabili že pripravljeno gradivo ali pa bi izvedbo pripravili sami, seveda v dogovoru z mentorico. Izvedbo bi lahko izpeljali v parih ali sami - vse je stvar dogovora.

Kontaktna oseba na šoli je Špela Ševerkar: spela.severkar@gimb.org 

Obvestila

Štipendije Utrechtske mreže za študente in mlade raziskovalce Univerze v Ljubljani

Oddelek za slovenistiko

Vabilo na simpozij

Oddelek za slovenistiko

Potreba po učitelju slovenščine

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Informacije glede vpisov, zaključevanja in nadaljevanja študija ter menjav predmetov

Predavanje - dr. Stergar

Oddelek za zgodovino

Govorilne ure - dr. Marta Verginella

Oddelek za zgodovino

Svetla in temna stran Kočevskega Roga - strokovna ekskurzija Katedre za sodobno zgodovino

Oddelek za muzikologijo

Glasba in gib - obvestilo

Oddelek za prevajalstvo

Sprememba GU Mojca Schlamberger Brezar

Oddelek za zgodovino

Sprememba GU Ana Cergol Paradiž