Znanstvenoraziskovalni inštitut

Objava najave Javnih razpisov za (so)financiranje inovacijskega dela podpornih instrumentov ARIS iz kohezijskih sredstev

ARIS bo v drugem, tretjem in četrtem kvartalu 2024 predvidoma objavil nove Javne razpise in pozive za (so)financiranje inovacijskih aktivnosti in odprl portal za prijave

Razpisi in pozivi bodo financirani preko ARIS iz kohezijskih sredstev Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije (MVZI) in Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport (MGTŠ), potekajo pa tudi prvi dogovori o sodelovanju z Ministrstvom za digitalno preobrazbo (MDP).

V času do objave bodo osnutki razpisov in pozivov za komentiranje dosegljivi v obdobjih, navedenih po spodnjem razporedu. Pripombe in predloge na osnutke razpisov in pozivov lahko oddate preko spletne pošte: posvet-kohezija@aris-rs.si do predvidenih datumov. Vsi komentarji in odgovori nanje bodo skupaj z imenom pošiljatelja in njegove institucije javno objavljeni.

 

Trenutno stanje priprave razpisov in pozivov v inovacijskem sektorju:

  • Sklad za pravični prehod - RRI aktivnosti SAŠA: osnutek vsebinsko usklajen na relaciji MGTŠ/ARIS/RRA (regionalna razvojna agencija), predviden pregled in potrditev s strani Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj (MKRR) in objava v maju 2024 – ob predpostavki dokončanja postopkov kot opisano v nadaljevanju;
  • Sklad za pravični prehod - RRI aktivnosti ZASAVJE: osnutek vsebinsko usklajen na relaciji MGTŠ/ARIS/RRA, predviden pregled in potrditev s strani MKRR in objava v maju 2024 – ob predpostavki dokončanja postopkov kot opisano v nadaljevanju;
  • Nadgradnja aplikativnih projektov ARIS: osnutek usklajen na relaciji MVZI/ARIS: osnutek je bil za komentiranje dosegljiv od 25. 4. 2024 do 7. 5. 2024.
  • Raziskovalci na začetku kariere: osnutek usklajen na relaciji MVZI/ARIS: osnutek je bil za komentiranje dosegljiv od 25. 4. 2024 do 7. 5. 2024.
  • RR programi TRL 3-6 ARIS: osnutek v internem usklajevanju MVZI/ARIS: osnutek je bil za komentiranje dosegljiv od 8. 5. 2024 do 14. 5. 2024.
  • Inštrumenti komplementarnega financiranja na mednarodni ravni - EUROSTARS: osnutek je bil za komentiranje dosegljiv od 8. 5. 2024 do 14.5.2024. 
  • Inštrumenti komplementarnega financiranja na mednarodni ravni - EUREKA: osnutek je bil za komentiranje dosegljiv od 15. 5. 2024 do 21. 5. 2024.
  • Inštrumenti komplementarnega financiranja na mednarodni ravni – Pospeševalnik (MVZI/ARIS): planiran za objavo v tretjem kvartalu 2024.
  • JR RRI (MGTŠ/ARIS): planiran za objavo v četrtem kvartalu 2024.
  • JR DEMO PILOTI (MGTŠ/ARIS): planiran za objavo v četrtem kvartalu 2024.

Obvestila

Osrednja humanistična knjižnica

Knjižnica Oddelka za sociologijo v petek, 21. 6. 2024

Oddelek za sociologijo

Strokovna služba oddelka - obvestilo

Oddelek za klasično filologijo

Oddelčna strokovna služba in knjižnica - 21. in 26. 6. 2024

Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

Sprememba urnika Knjižnice Oddelka za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 19.-26. 6. 2024

Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje

Utrinki s prireditve: Žalna seja v spomin na akademika Janeza Orešnika s spremljajočim odprtjem razstave: Akad. Janez Orešnik, jezikoslovec ki je presegel meje jezikoslovja. 11. 6. 2024 med 11. do 13. uro.