Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Intenzivni program Metodološke domislice: Raziskovalni teden raziskav kulture (Methodological Imaginations: A Research Week for Cultural Studies)

Intenzivni program na Univerzi Vzhodne Finske, v sodelovanju z univerzama v Bremnu in Ljubljani, je namenjen poglabljanju metodoloških temeljev pri raziskovanju kulture. Potekal bo 14. aprila in 5. maja 2023 na spletu ter v tednu od 8. do 12. maja 2023 na Univerzi Vzhodne Finske v Joensuuju. Tam se bodo udeleženci in udeleženke v petih zaporednih korakih seznanili z metodami čutnega raziskovanja, čutnoetnografskih raziskav zvoka in zvočnih okolij ter sprehajalnih metod, umetniško utemeljenega raziskovanja, prostorskega beleženja in kartiranja ter metod pisanja in branja, uporabe multimodalne etnografske dokumentacije, pripovedovanja zgodb in domišljije.

Za udeležbo na intenzivnem programu bo na voljo sedem mest za študente in študentke magistrskega programa etnologije in kulturne antropologije. Udeležba na vseh dejavnostih ter priprava končnega refleksivnega eseja prinašata 5 ECTS. Program deloma sofinancira program Erasmus+ s kritjem dnevnih stroškov, del stroškov bodo morali pokriti udeleženci in udeleženke.

Za več informacij in prijavo se obrnite na prof. dr. Rajka Mušiča: rajko.mursic@ff.uni-lj.si.

Pri priznavanju opravljenih obveznosti (za zunanje izbirne predmete) bodite pozorni na:

  • ob vpisu v višji letnik izberete AA zunanji izbirni predmet na drugi fakulteti v ustreznem obsegu kreditnih točk; v kolikor ste z vpisom že zaključili, lahko oddate v oddelčno tajništvo prošnjo za menjavo zunanje izbirnega predmeta (1. 10. – 15. 10. 2022);
  • v sodelovanju z oddelčno koordinatorico izpolnite Študijski sporazum;
  • po opravljeni izmenjavi oddate dokumentacijo za priznavanje opravljenih obveznosti.

Obvestila

Oddelek za prevajalstvo

Uradne ure tajništva Odd. za prev. (21. 11. – 25. 11. 2022)

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Seminar Svetovni roman (2022/2023) pri prof. Virku

Oddelek za prevajalstvo

Sprememba GU Adriana Mezeg

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Vabilo študirajočim na PKLT na sestanek/pogovor o študiju, 5. 12. 22

Oddelek za prevajalstvo

Uradne ure tajništva Odd. za prev. (28. 11. – 2. 12. 2022)

Oddelek za zgodovino

Testni dostop do Oxford Research Encyclopedias (do 17. 12. 2022)

Oddelek za pedagogiko in andragogiko

Oglas za študentsko delo

Oddelek za umetnostno zgodovino

Uradne ure tajništva, 28. 11. do 2. 12. 2022

Osrednja humanistična knjižnica

Knjižnica Oddelka za primerjalno književnost in literarno teorijo, petek, 25. 11. 2022

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Sprememba GU - Lipovšek