Uvodni sestanek pri raziskovalnem projektu Šole in imperialne, nacionalne in transnacionalne identifikacije: Habsburška monarhija, Jugoslavija in Slovenija

Uvodni sestanek projektne skupine

Uvodni sestanek projektne skupine

V ponedeljek, 21. septembra 2020, je potekal uvodni sestanek projektne skupine projekta Šole in imperialne, nacionalne in transnacionalne identifikacije: Habsburška monarhija, Jugoslavija in Slovenija (J6-2573), ki ga sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).

Na uvodnem sestanku so člani projektne skupine razpravljali o ciljih projekta, programu dela, virih in raziskovalnih metodah, pričakovanih rezultatih, ter začrtali osnovne smernice dela v prvi fazi projekta (meseci: 1. in 2.).

 

Research project: Schools and Imperial, National, and Transnational Identifications: Habsburg Empire, Yugoslavia, and Slovenia« (J6-2573)

Kick-off Meeting of the Project Team

On Monday, 21 September 2020, the kick-off meeting of the project team for the research grant Schools and Imperial, National, and Transnational Identifications: Habsburg Empire, Yugoslavia, and Slovenia (J6-2573), awarded by the Slovenian Research Agency, was held.

Members of the project team discussed the project objectives, program of work, sources and research methods, expected outputs of the project, and finally outlined the implementation plan and timetable for the first phase of the project (months 1-2).

 

Zadnje novice
20. 01. 2022

Novosti Znanstvene založbe Filozofske fakultete (januar 2022)

20. 01. 2022

Žiga Zwitter v okviru projekta CEEPUS predaval na Dunaju

18. 01. 2022

Študij portugalskega jezika in književnosti ter digitalnega jezikoslovja na Filozofski fakulteti