Magistrska statistična delavnica: Uvod v inferenčno statistiko

Sreda, 10. 5. 2023 (14.40–16.10 v predavalnici 01)

Delavnica je namenjena študentom jezikov in jezikoslovja (na katerem koli oddelku), ki načrtujejo samostojno raziskovanje, na primer za magistrsko delo, in pričakujejo, da bodo pri tem potrebovali praktične statistične spretnosti. Delavnica bo šla korak dalje od osnovne opisne statistike, ki uporablja npr. povprečja in deleže (odstotke), ter se bo osredotočila na inferenčno statistiko, tj. uporabo verjetnostne teorije za testiranje hipotez ter sklepanje in predvidevanje, na primer pri odločanju, ali so razlike med dvema skupinama govorcev pomembne ali pa bi bile lahko naključne. Če želite od delavnice odnesti kar največ, imejte s seboj svoj računalnik, da boste lahko naučeno tudi sami preizkusili. Delavnica bo v angleščini.

Delavnico bo vodila dr. Anouschka Foltz (Univerza v Gradcu).

Po delavnici in pa v četrtek, 11. 5., bo predavateljica na voljo tudi za konzultacije. Če bi z njo želeli pretresti kakršnakoli metodološka vprašanja, pišite na monika.kavalir@ff.uni-lj.si in bomo našli ustrezen termin.

****

MA statistics workshop: Introduction to Inferential Statistics

Wednesday, 10 May 2023 (14:40–16:10 in Room 01)

This workshop is meant for students of languages and linguistics (from any department) who are planning to do independent research, for instance for their MA thesis, and expect to need some hands-on statistics skills. This workshop goes beyond basic descriptive statistics, such as mean scores (averages) and proportions (percentages), to tackle inferential statistics, i.e. the use of probability theory to test hypotheses and draw conclusions or make predictions, for instance to decide whether differences between two groups of speakers are significant or they might be a coincidence. To make the most of the workshop, bring your laptop and play along.

The workshop will be taught by Dr. Anouschka Foltz (University of Graz).

After the workshop and on Thursday (11 May), the lecturer will be available for consultations. If you'd like to discuss any methodological issues with her, send an email to monika.kavalir@ff.uni-lj.si to find a good time to meet.

 

 

Dogodki

Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Javno predavanje dr. Marka Krevsa pred izvolitvijo v naziv redni profesor

Oddelek za slavistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Gostujoča predavanja dr. Iváneka z Ostravske univerze

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Spletna predstavitev za tuje študente

Oddelek za zgodovino

Javno vodstvo po razstavi En krompir, tri države

Oddelek za arheologijo

Metalurški dan