Kontakt

+386 1 2442 063
tjasa.alic@ff.uni-lj.si

Kabinet

10 TRUBARJEVA 3

Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik

lekt. Tjaša Alič

 • ALIČ, Tjaša, GRADIŠAR, Branka, JERMAN, Tanja, KETE MATIČIČ, Jana: Slovene Learning Online : SLO [Elektronski vir: www.slonline.si] [urednica Tjaša Alič] ; prevod v angleščino, francoščino, nemščino, španščino, ruščino, hrvaščino, italijanščino. V Ljubljani : Filozofska fakulteta, Center za slovenščino kot drugi in tuji jezilk, 2017, 2018, 2019 (v pripravi Slovene Learning Online 2, objavljen bo decembra 2019)
 • KERN, Damjana, STRITAR KUČUK, Mojca, HUBER, Damjan, ALIČ, Tjaša, JERMAN, Tanja. Pot do izpita iz slovenščine : učbenik za pripravo na izpit iz znanja slovenščine na srednji in visoki ravni. 1. natis. V Ljubljani: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010. 187 str., graf. prikazi, tabele.
 • KNEZ, Mihaela, KERN, Damjana, KLEMEN, Matej, ALIČ, Tjaša. Čas za slovenščino 1. Učbenik za začetno učenje slovenščine kot drugega in tujega jezika za najstnike : A1. 1. natis. V Ljubljani: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. 111 str.
 • KNEZ, Mihaela, ALIČ, Tjaša, KERN, Damjana, KLEMEN, Matej, KRALJ, Katja. Čas za slovenščino 2. Učbenik za začetno učenje slovenščine kot drugega in tujega jezika za najstnike : A2. 1. natis. V Ljubljani: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. 135 str.
 • KNEZ, Mihaela, KLEMEN, Matej, ALIČ, Tjaša, KERN, Damjana. Križ kraž 1. Učbenik za začetno učenje slovenščine kot drugega in tujega jezika za neopismenjene otroke. 1. natis. V Ljubljani: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. 132 str. Učbenik, CD in priloga v plastični mapi. ISBN 978-961-237-771-7 (učbenik).
 • KNEZ, Mihaela, KLEMEN, Matej, ALIČ, Tjaša, KERN, Damjana. Križ kraž 1. Učbenik za začetno učenje slovenščine kot drugega in tujega jezika za neopismenjene otroke. 2. izd., 1. natis. V Ljubljani: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. 124 str.
 • KNEZ, Mihaela, KERN, Damjana, KLEMEN, Matej, ALIČ, Tjaša. Čas za slovenščino 1. Delovni zvezek za začetno učenje slovenščine kot drugega in tujega jezika za najstnike. 1. natis. V Ljubljani: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. 122 str. ISBN 978-961-237-773-1: brezplačno.
 • KNEZ, Mihaela, ALIČ, Tjaša, KERN, Damjana, KLEMEN, Matej, KRALJ, Katja. Čas za slovenščino 2. Delovni zvezek za začetno učenje slovenščine kot drugega in tujega jezika za najstnike. 1. natis. V Ljubljani: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. 202 str.
 • KNEZ, Mihaela, KLEMEN, Matej, KERN, Damjana, ALIČ, Tjaša, KRALJ, Katja, MARKOVIČ, Andreja, PISEK, Staša, STRITAR KUČUK, Mojca. Slika jezika : slikovno gradivo za poučevanje slovenščine kot drugega/tujega jezika. 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010. 1 garnitura (1882 kartic), ilustr.
 • KNEZ, Mihaela, KLEMEN, Matej, ALIČ, Tjaša, KERN, Damjana. Križ kraž, Priročnik za učitelje. 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. 113 str., ilustr.
 • KNEZ, Mihaela, KLEMEN, Matej, ALIČ, Tjaša, KERN, Damjana. Križ kraž 1. Priročnik za učitelje. 2. izd., 1. natis. V Ljubljani: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. 113 str.
 • ALIČ, Tjaša, FERBEŽAR, Ina, JERMAN, Tanja, KNEZ, Mihaela, LOKAR, Metka, NIDORFER-ŠIŠKOVIČ, Mojca, PIRIH SVETINA, Nataša, STRITAR KUČUK, Mojca. Pocket Slovene = Žepna slovenščina. 1st ed. Ljubljana: Centre for Slovene as a Secon/Foreign Language at the Department of Slovene Studies, Faculty of Arts, 2008. 150 str., ilustr.
 • JERMAN, Tanja, ŠPRAGER, Eva, PISEK, Staša, ALIČ, Tjaša, FERBEŽAR, Ina. Jezik v turizmu :  Učbenik za učenje in samoučenje bolgarščine, slovenščine, slovaščine in češčine za potrebe turistične dejavnosti. Sofija: Valentin Trajanov, 2008. 160 str.
 • VUČAJNK, Tatjana, ALIČ, Tjaša. Pouk slovenščine v obveznem šolstvu na avstrijskem Štajerskem. V: KARNIČAR, Ludwig, LEBEN, Andreas (ur.). Slowenen und Graz = Gradec in Slovenci : Monographie zur internationalen Tagung vom 27. II. bis 1. III. 2014 am Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz. Graz: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität. 2014, str. 383–390, ilustr.
 • ALIČ, Tjaša, BEDENK, Kasilda: Ludvik Karničar – duša in srce graške slavistike. V: LEBEN Andreas, OROŽEN, Martina, PRUNČ, Erich: Beiträge zur interdisziplinären Slowenistik / Prispevki k meddisciplinarni slavistiki. Festschrift für Ludwig Karničar zum 65. Geburtstag. Graz: Leykam. 2014.

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

03. 06. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Informativni dan: Humanistika in družboslovje (3. stopnja)

03. 06. 2024
Oddelek za sociologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Simpozij: Spominske študije in politična ekonomija v (post)socialistični perspektivi: med nostalgijo in kapitalom

03. 06. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Informativni dan: magistrski študij (2. stopnja)

30. 05. 2024
Oddelek za romanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Jubilejni večer ob 40. obletnici francoske študentske gledališke skupine Les Théâtreux

29. 05. 2024
Oddelek za azijske študije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Razstava: Azija sredi Ljubljani: Življenje Skuškove zbirke