Govorilne ure

109; tor 10.00-11.20

Kabinet

109

Oddelek za zgodovino

izr. prof. dr. Peter Mikša

IZOBRAZBA

 • 2013: doktor znanosti s področja zgodovinopisja (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta)
 • 2007: univerzitetni diplomirani zgodovinar (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta)

 

AKADEMSKA IN POKLICNA KARIERA

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino

 • 2011–: asistent za občo in slovensko sodobno zgodovino
 • 2018–: docent za občo in slovensko sodobno zgodovino

 

Raziskovalno in strokovno delo

 • 2022–: vodja Ciljnega raziskovalnega programa Dopolnitev Evidence prikritih vojnih grobišč in Registra vojnih grobišč s podatki o prikritih vojnih grobiščih v podzemnih jamah
 • 2021–: član ARRS raziskovalnega projekta Rapalska meja: četrt stoletja obstoja in stoletje dediščine  ter spomina
 • 2018–2021: vodja bilateralnega projekta Gore pri določanju identitete Slovenije in Črne gore
 • 2017–2021: član ARRS raziskovalnega projekta Napravite mi to deželo nemško ... italijansko ... madžarsko ... hrvaško! Vloga okupacijskih meja v raznarodovalni politiki in življenju slovenskega prebivalstva
 • 2015–: član ARRS raziskovalnega programa Slovenska zgodovina
 • 2013–2016: član ARRS raziskovalnega projekta Multikulturna prijateljstva in narodne vezi na presečiščih slovenskega, italijanskega in nemškega sveta (1848–1941)
 • 2013–2014: član ARRS raziskovalnega projekta Ženske in prva svetovna vojna
 • 2011–2014: član ARRS raziskovalnega projekta Človek, narava in okolje med severnim Jadranom in vzhodnimi Alpami v predmodernih obdobjih
 • 2010–2011: član ARRS raziskovalnega projekta Umeščenost mestnih elit na Slovenskem v regionalne družbene in gospodarske tokove v času od 13. do 16. stoletja
 • 2010–2011: član raziskovalnega projekta Towards a "Topography" of Tolerance and Equal Respect. A comparative study of policies for the distribution of public spaces in culturally diverse societies
 • 2009–2012: član ARRS raziskovalnega projekta Pravna in politična zgodovina žensk na Slovenskem

 

 • 2018–: odgovorni urednik revije Retrospektive 
 • 2016–: področni urednik pri Novi Slovenski biografski leksikon (Ljubljana, ZRC SAZU)
 • 2015–: glavni urednik portala www.zgodovina.si
 • 2012–: član Raziskovalne skupine pri Planinski zvezi Slovenije
 • 2010–: glavni urednik portala www.friko.si

Vodja Središča za javno zgodovino (spletna stran)

Dr. Peter Mikša SICRIS >>> LINK

 

RAZISKOVALNA PODROČJA

Sodobna slovenska zgodovina; mejne študije, rapalska meja, okupacijske meje, zgodovina športa; lokalna zgodovina; zgodovina turizma; raziskovanje alpskega področja, gosimbolizem.

POMEMBNEJŠE OBJAVE

Mikša, Peter, in Zorn, Matija. 2018. »Rapalska meja: Četrt stoletja obstoja in stoletje dediščine.« V Nečakov zbornik: Procesi, teme in dogodki iz 19. in 20. stoletja, uredili Kornelija Ajlec, Bojan Balkovec, Božo Repe (Historia, 25), 605–641. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Mikša, Peter, Zorn, Matija (avtor, kartograf). Življenje ob meji : Rogaška Slatina in Obsotelje kot jugovzhodna meja nemškega rajha (1941-1945). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2020.

Nećak, Dušan, Smolej, Tone, Ajlec, Kornelija, Mikša, Peter, Šatej, Barbara. Zgodovina Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019.

Mikša, Peter. »Prvi raziskovalci slovenskih gora in prvi dokumentirani pristopi nanje.« Zgodovinski časopis 67 (2013), št. 3–4: 390–405.

Mikša, Peter, Golob, Urban. Zgodovina slovenskega alpinizma. Ljubljana: Friko, 2013.

CELOTNA BIBLIOGRAFIJA >>> LINK

Obvezni predmeti

Izbirni predmeti

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

08. 07. 2024
Oddelek za arheologijo

Erasmusova poletna šola: Heritologija

02. 07. - 01. 08. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Razstava: THE RIP umetnice Ane Malnar

01. 07. - 02. 07. 2024
Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Poletne prireditve Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik

01. 07. - 10. 07. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Julijski Karierni tabor za študentke in študente Univerze v Ljubljani

26. 06. 2024
Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Konferenca: Nacionalistična večjezičnost: Mnogotere jezikovne lojalnosti in nacionalna pripadnost v Vzhodni in Srednji Evropi ter na Balkanu