Govorilne ure

Zimski semester: ponedeljek ob 18:15
Letni semester: ponedeljek ob 17:10 - 17:55.
Predhodna najava je obvezna.


Kabinet 334

Oddelek za umetnostno zgodovino

asist. dr. Marjana Dolšina Delač

Marjana Dolšina Delač (1984) je leta 2010 na Oddelku za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani zaključila enopredmetni študij z diplomskim delom Od miniaturnega odraslega do otroka: upodobitve otrok v srednjeveški upodabljajoči umetnosti s posebnim ozirom na ozemlje današnje Slovenije in sosednje pokrajine pod mentorstvom zasl. prof. ddr. Nataše Golob. Leta 2011 je opravila program pedagoško-andragoškega izobraževanja na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Leta 2020 je na Oddelku za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani v okviru doktorskega študijskega programa Humanistika in družboslovje pod mentorstvom zasl. prof. ddr. Nataše Golob doktorirala z disertacijo Umetnostnozgodovinski diskurz v procesih formalnega izobraževanja v Sloveniji.

Od leta 2008 je na Gimnaziji in srednji šoli Kočevje poučevala različne predmete: likovna umetnost in umetnostna zgodovina v programu gimnazija ter umetnost v programu ekonomski tehnik. Trenutno je koordinatorica in ena od izvajalk interdisciplinarnega sklopa 'umetnost za mlade' v programu gimnazija. Leta 2011 je uspešno opravila strokovni izpit za področje vzgoje in izobraževanja ter leta 2012 pridobila strokovni naziv učitelj-mentor. Na šoli je sodelovala v različnih razvojno-didaktičnih projektih, npr. Glas učenca (Bridge, 2016–2019), POŠ (Popestrimo šolo, 2016–2019) in ITS (Interdisciplinarni sklop, 2019–). Od leta 2010 je kot mentorska učiteljica članica Predmetne razvojne skupine za umetnostno zgodovino na Zavodu za šolstvo RS.

Leta 2016 je bila na Oddelku za umetnostno zgodovino na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani izvoljena v naziv asistentke za področje didaktike umetnostne zgodovine. Od leta 2016 kot zunanja sodelavka izvaja predmete didaktika umetnostne zgodovine I in II ter pedagoška praksa iz umetnostne zgodovine, katerih nosilka je doc. dr. Katja Mahnič.

Uporabnost metode LTD na vajah iz didaktike umetnostne zgodovine. Sodobna pedagogika, 2019, 70, [št.] 2, str. 86–100.

Vzklitje slovenskega umetnostnozgodovinskega izrazja: terminološka podoba Flisovih Stavbinskih slogov. Jezik in slovstvo, 2015, 60, [št.] 2, str. 51–64.

Educational role of art history as a school subject area in programmes of formal education in Slovenia: the aspect of vzgoja, according to general European guidelines. Journal of Education, Culture and Society, 1_2015, str. 227–241. DOI: 10.15503/jecs20151.227.241

The Slovenian art history textbook in comparison to Polish textbooks: authorship and content, didactic structure and publishing circumstances. Journal of Education, Culture and Society, 1_2014, str. 285−298. DOI: 10.15503/jecs20141-285-298

Art history and its dialogue with the wider public: promotion and rising the awareness of cultural heritage. Journal of Education, Culture and Society, 1_2013, str. 221−227. DOI: 10.15503/jecs20131-221-227

Sveti in posvetni: podobe družine v navezavi na sakralne motive poznosrednjeveške pobožnosti. Ars & Humanitas, 2012, 6, [št.] 2, str. 125–139.

Obvezni predmeti

Izbirni predmeti

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

19. 10. 2020
Oddelek za slavistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Gostujoča predavanja dr. Iváneka z Ostravske univerze

03. 09. 2020
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Spletna predstavitev za tuje študente

26. 08. 2020
Oddelek za zgodovino

Javno vodstvo po razstavi En krompir, tri države

26. 08. 2020
Oddelek za arheologijo

Metalurški dan

26. 08. 2020
Oddelek za filozofijo

Konferenca, posvečena Mahatmi Gandhiju