Uvod v sociologijo kulture II

Uvod v sociologijo kulture II

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Vidmar Horvat Ksenija

Vsebina

V drugem delu predmet uvaja tradicije kritične teorije; študenti in študentke se srečajo s pojmom kulturne industrije ter razmerja med produkcijo in recepcijo kulturnega blaga; vzpostavljeno je razumevanje tehnične reprodukcije umetnosti in učinkov na vznik množične kulture in potrošništva. Analizirani so novi modeli percepcije umetnosti ter delitve na visoko in nizko umetnost; obravnavani so zgodovinsko spremenjeni status umetnine, množični mediji in pohod družbe spektakla ob koncu 20. stoletja. Zadnji vsebinski sklop obravnava spremenjeno razmerje med posameznikom in družbo, razpad modernega pojmovanja identitete in posameznika; potrošniško kulturo in globalni blagovni fetišizem.