Uvod v muzikologijo D

Uvod v muzikologijo D

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Bogunović Hočevar Katarina, prof. dr. Barbo Matjaž

Vsebina

• Spoznavanje obsega, ciljev in metode muzikologije.
• Tradicionalno členjenje muzikologije na sistematični in historični del ter področja raziskovanja.
• Posamezne muzikološke poddiscipline: teorija glasbe, estetika, analiza, akustika, fiziologija poslušanja, psihologija, sociologija, lingvistika, ekonomija, etnomuzikologija, pedagogika idr.
• Zgodovinski razvoj historične muzikologije.
• Muzikologija na Slovenskem.