Uvod v literarno teorijo

Uvod v literarno teorijo

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Burcar Lilijana

- Seznanjanje s temeljno literarnovedno in kritiško terminologijo ter njena aplikacija na konkretna besedila
- Obravnava različnih možnosti za pojmovanje in definicije književnosti, umetnostnega besedila in literarnega žanra
- Problematika pisanja literarne zgodovine, periodizacije in procesov kanonizacije
- Diskurzno-poetološka in diskurzno-naratološka analiza izbranih pesemskih in proznih besedil

Eagleton, T. 2008. Literary Theory: An Introduction. Minneapolis : University of Minnesota Press. COBISS.SI-ID – 512416384
Klarer, M. 2004, 2nd ed. An Introduction to Literary Studies. London: Routledge. COBISS.SI-ID – 11013730; COBISS.SI-ID – 47567458
Baldick, Chris. 1996.The concise Oxford dictionary of literary terms. Oxford in New York : Oxford University Press. COBISS.SI-ID – 1695074
Spiller, Michael R. G. 1993. The development of the sonnet: an introduction. London in New York: Routledge. COBISS.SI-ID – 837730
Fuller, John. The sonnet. London: Methuen, 1978, cop. 1972. COBISS.SI-ID – 5008640
Day, Aidan. Romanticism. London in New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2012. COBISS.SI-ID – 52375394
A handbook to English Romanticism. New York: St. Martin's Press; Basingstoke ; London: Macmillan, 1994. COBISS.SI-ID – 289890
Izbrani članki in monografska poglavja.