Uvod v latinski srednji vek in humanizem

Uvod v latinski srednji vek in humanizem

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Weiss Sonja

- pregled več kot tisočletje dolgega obdobja srednjeveške in humanistične latinitete, dopolnjen s seminarskim branjem izbranih odlomkov (v osnovi kronološki, znotraj tega urejen po literarnozvrstnih in kulturnozgodovinskih kriterijih)
- vaja v uporabi najpomembnejših slovarjev in priročnikov
- samostojno branje, prevajanje ter interpretacija virov
- seminarsko interpretativno branje latinskih literarnih in strokovnih besedil v izvirniku
Vsebinski sklopi (navedeni avtorji in teksti so ilustrativni):
1) pozna latinščina od 350 do 750 (Vulgata, Egerija, Sulpicij Sever, Avzonij, Pavlin iz Nole, Prudencij, Proba, Jordanes, Boetij, Avit, Gregor iz Toursa, Venancij Fortunat, Izidor Seviljski, Beda Častitljivi)
2) srednjeveška latinščina od 750 do 1100 (Pavel Diakon, Alkuin, Teodulf, Einhard, Hraban Maver, Valafrid Strabon, Eriugena, Sedulij Skot, Notker Balbulus, Liutprand, Widukind, Hrosvita, Carmina Cantabrigensia)
3) srednjeveška latinščina od 1100 do 1350 (Anzelm, Abelard, Heloisa, Adam Svetoviktorski, Bernard Morlaški, Bernard iz Clairvauxa, Carmina Burana, Hildegarda Bingenska, Walter iz Chatillona, Tomaž Akvinski, Bonaventura, Roger Bacon)
4) humanistična latinščina (Petrarka, Marsilio Ficino, Lorenzo Valla, Pico della Mirandola, Enea Silvio Piccolomini, Thomas More, Erazem Rotterdamski, Epistulae obscurorum virorum)
5) Srednjeveška in humanistična latiniteta na Slovenskem in srednjeveški avtorji, ki govorijo o slovenskem ozemlju (Paolo Santonino, Tomaž Hren idr.)

Obvezna literatura (komentirani čitanki):
- K. Sidwell, Reading Medieval Latin, Cambridge 1995 (stran 1-416). COBISS.SI-ID - 65792866

Dodatna literatura k posameznim avtorjem bo predpisana sproti.
Slovarji, priročniki in dodatno gradivo:
- C. Du Cange, Glossarium mediae et infimae Latinitatis, Paris 1840. COBISS.SI-ID – 781577
- J. F. Niermeyer, Mediae Latinitatis lexicon minus, Leiden 1976. COBISS.SI-ID – 20114530
- A. Cappelli, Lexicon abbreviaturarum, Milano 2004 ali prej; O. Pluta, Abbreviationes TM 2.5, Bochum 2006. COBISS.SI-ID – 89389312 (izdaja iz l. 1929)
- F. in M. Kos, Gradivo za zgodovino Slovencev v srednjem veku, Ljubljana, 1902-1928. COBISS.SI-ID – 1297409
- F. Mantello in A. G. Rigg, Medieval Latin, Washington 1996. dLib.si - Gradivo za zgodovino Slovencev v srednjem veku
- Lexikon des Mittelalters, München 1977-1999, ponatis 2002, tudi CD. COBISS.SI-ID – 16151552
- P. Simoniti, Humanizem na Slovenskem in slovenski humanisti do srede XVI. stoletja, Ljubljana 1979, 297 str. COBISS.SI-ID – 4630017