Upravljanje knjižnic

Upravljanje knjižnic

Stopnja: 2

Ure predavanj: 45

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Fras Popović Sabina

• Načrtovanje knjižnic in njenih storitev
• Vrednotenje dela in storitev knjižnic
o Izpopolnjevanje delovnih procesov
o Izpopolnjevanje storitev knjižnice
• Povezovanje knjižnic v sisteme in z drugimi ustanovami v okolju
• Deležniki (nosilci interesov) knjižnice

Matthews, J. R. (2007). The evaluation and measurement of library services. Libraries Unlimited. COBISS.SI-ID - 27799389

Streatfield, D., & Markless, S. (2013). Evaluating the impact of your library. London: Facet. COBISS.SI-ID - 67935074

McCafferty, B. (2021). Library management: a practical guide for librarians (Vol. 77, p. XII, 165). Rowman & Littlefield. COBISS.SI-ID – 88708355

Fras Popović, S. (2016). Vodenje s poslanstvom: vodenje zaposlenih v splošnih knjižnicah (p. 322). Zveza bibliotekarskih društev Slovenije. COBISS.SI-ID - 286954752

Dostopna tudi na: https://www.zbds-zveza.si/wp-content/uploads/publikacije/Poslanstvo.pdf

Aktualno gradivo, izbrano pred vsakim izvajanjem predmeta