Uporabna razvojna psihologija

Uporabna razvojna psihologija

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:30

Ure vaj:15

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Hacin Beyazoglu Kaja, izr. prof. dr. Fekonja Urška

Vsebina

Učinek vrtca na otrokov razvoj. Kakovost vrtca. Vodene dejavnosti, rutina in igra v vrtcu. Teorije otroške igre. Zgodnje učenje v igri. Vključevanje odraslih v igro. Spoprijemanje s težavami pri toaletnem treningu, spanju, zgodnjem vključevanju otrok v vrtec. Računalniške igrice, televizija in otrokov oz. mladostnikov razvoj. Zapisovanje otrokovega govora in ček liste. Standardizirane lestvice za ocenjevanje otrokovega govornega razvoja. Otrokova raba govora. Otroške knjige in branje odraslih otroku. Razvoj porajajoče se pismenosti. Pismenost in popularna kultura. Učenje enega in več jezikov. Psihološki dejavniki šolske uspešnosti. Vrstniške skupine v vrtcu in šoli. Identitetni položaj in vrednote mladostnikov. Starši in mladostniki.