Terensko delo 1

Terensko delo 1

Stopnja: 2

Ure predavanj: 5

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 7

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Plestenjak Ana, doc. dr. Leskovar Tamara, doc. dr. Vinazza Manca, izr. prof. dr. Gaspari Andrej, izr. prof. dr. Mlekuž Vrhovnik Dimitrij, prof. dr. Novaković Predrag

Predmet se izvaja v obliki predavanj (5 ur), seminarskih vaj (30 ur), zadnji del predmeta (120 ur) pa se izvaja kot organizirana oblika terenskega raziskovalnega dela na terenu in poteka strnjeno 12 delovnih dni.
Študent oz. študentka na izbranih študijskih primerih spoznava različne tehnike in postopke arheološkega izkopavanja, probleme podepozitnih dogajanj in meddisciplinarno obravnavo arheološke stratigrafije. Študentje so vključeni v različne oblike projektnega terenskega dela, kjer se seznanjajo in aktivno
sodelujejo v njihovi pripravi, izvedbi in ovrednotenju. Poseben poudarek je na arheološkem izkopavanju kot najzahtevnejši in
najkompleksnejši arheološki terenski tehniki.
Študentje načeloma sodelujejo v vseh fazah del in se usposabljajo za izvajanje vseh postopkov. Vključeni so v izkopavalno ekipo, kjer se srečuje z definiranjem in obravnavo
arheoloških depozitov, zajemom prostorskih podatkov in dokumentiranjem, obravnavo najdb in artefaktov ter meddisciplinarnimi
raziskavami, ki potekajo med izkopavanjem.
Poseben poudarek je na uvajanju študenta v samostojno odločanje o strategiji raziskave, izbiri postopkov ter vodenju skupin. Hkrati prevzema nadzor nad določenimi fazami del, skrbi za vzporedne aktivnosti (delo z drugimi terenskimi skupinami, delo z obiskovalci) in po končanem terenskem delu izdela preliminarno poročilo o terenski raziskavi.

1. ROSKAMS, S. 2001. Excavation. (Cambridge Manuals in Archaeology) COBISS.SI-ID - 18443821
2. COLLIS, J. 2002. Digging up the Past. An introduction to the archaeological excavation (Stroud Sutton) COBISS.SI-ID - 30763106
3. BRANCH, N., CANTI, M., CLARK, P., TURNEY, C. 2005. Environmental Archaeology: theoretical and practical approaches (London Hodder Education) COBISS.SI-ID - 29984354
4. LUCAS, G., 2001. Critical Approaches to fieldwork. Contemporary and historical archaeological practice. Routledge. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=60920…
5. LUCAS, G. 2012. Understanding the archaeological record. Cambridge University Press. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=43276…