Tehnike argumentiranja

Tehnike argumentiranja

Stopnja: 2

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Gacoin-Marks Florence Lucienne

- Kaj je argumentacija, kaj je argument, kaj pomeni argumentirati: definicija pojma s pogledom na splošno prisotnost argumentacije kot značilnosti jezika
- Odkrivanje argumentacijskih prvin v besedilu in diskurzu: besedna sredstva, skladenjska sredstva, retorične figure, logični odnosi in povezovalci (konektorji), argumentacijska gibanja.
- Raba argumentacijskih prvin v besedilu in diskurzu: utemeljevanje, navajanje posledic, uvajanje protiargumentov, reformulacija.
- Pisna argumentacija. Predstavitev problema. Izbira argumentov. Etape argumentacije
- Ustna argumentacija: organizacija debate, polemike. Zavzeti stališče. Argumentirati čemu v prid. Argumentirati proti čemu.

- Plantin, C. (več izdaj): Argumentation, Pariz: Seuil, zbirka Mémo. 96 str. COBISS.SI-ID - 1976162
- Oléron, P. (več izdaj): Argumentation, Pariz: PUF, zbirka Que sais-je? 128 str. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k33580962/f1.item
- Moeschler, J. (1985): Argumentation et conversation, Pariz: Hâtier. 203 str. COBISS.SI-ID - 39412322
- Ph. Breton (2003): L'argumentation dans la communication.Pariz: La Découverte. 116 str. https://www.academia.edu/30607844/Breton_Philippe_Largumentation_dans_l…