Struktura in razvoj zgodovinske znanosti

Struktura in razvoj zgodovinske znanosti

Stopnja: 1

Ure predavanj:60

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Štuhec Marko

Vsebina

Zgodovinska zavest, njena družbena vloga in dejavniki, ki jo oblikujejo; razlika med zdravorazumskim dojemanjem preteklosti in refletkiranim spoznavanjem preteklosti; predmet zgodovinske znanosti; zgodovinska znanost kot humanistična in družbena znanost; odnos zgodovinske znanosti in drugih humanističnih in družbenih znanosti; historiografska paradigma in njene sestavine; interakcije med zgodovinskimi viri, paradigmo in zgodovinarjem; vloga zgodovinarja pri oblikovanju vednosti o preteklosti; problem objektivnosti v zgodovinopisju; problemi zakonitosti in modelov v zgodovinskem razvoju; zgodovinski viri in njihova tipologija; nahajališča zgodovinskih virov: teren, institucije, izdaje virov; tekstna in historična kritika virov; pomožne zgodovinske vede; problemi periodizacije preteklosti; predmet in osnovne metode različnih historiografskih področji; obča in nacionalna zgodovina; mikrozgodovina; antična historiografija; historiografija v srednjem veku; nastanek in razvoj tekstne in historične kritike; erudicija; zgodovinopisje v razsvetljenstvu; koncept historizma; združitev erudicije in sintetične refleksije o preteklosti; historiografija v 19. stoletju; prelamljanje tradiconalne paradigme okoli leta 1900; marksizem in zgodovinopisje; Analovska šola; zgodovina kot zgodovinska družbena znanost; razmah historične antropologije; lingvistični obrat in njegov vpliv na sodobno historiografijo; historiografija na Slovenskem.