Starejša ameriška književnost

Starejša ameriška književnost

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Burcar Lilijana

Zgodovinski pregled temeljnih gibanj, smeri in del ameriške književnosti od začetkov do konca kolonialnega obdobja s poudarkom na postkolonialni teoriji.
Sistemska analiza literarnih tropov in diskurzov, značilnih za starejšo ameriško književnost in njene žanre.
Razčlenitev družbeno-političnega in zgodovinskega konteksta, v katerem je ta literatura nastajala in zrcalni dokument, katerega je. Razčlenitev ideologije imperializma in konstruktov drugega ter njenih literarnih umestitev v starejši ameriški književnosti.

Bradbury, Malcolm., Richard Ruland. From Puritanism to Postmodernism: A History of American Literature. Harmondsworth: Penguin, 1992. Pp.: 456. COBISS.SI-ID – 34179841
Cunliffe, Marcus. The Literature of the United States. Harmondsworth: Penguin, 1991. Pp.: 512. COBISS.SI-ID – 1792610
McClintock, Anne. Imperial leather: race, gender and sexuality in the colonial conquest. London in New York: Routledge, 1995. COBISS.SI-ID – 32067938
Elliott, J. H. Empires of the Atlantic World: Britain and Spain in America 1492-1830. Yale University Press, 2006. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=18804…
Games, Alison. Witchcraft in Early North America. Lanham, Boulder, New York, Toronto, Plymouth: UK ROWMAN & LITTLEFIELD PUBLISHERS, INC., 2010. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=34194…
Goss, K. David. The Salem Witch Trials: A Reference Guide. Westport: Greenwood Press, 2008.

Izbrani akademski članki in monografska poglavja.