Sporazumevanje v hrvaškem in srbskem jeziku 1

Sporazumevanje v hrvaškem in srbskem jeziku 1

Stopnja: 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Balažic Bulc Tatjana, lekt. Pešorda Sanja

Vsebina

Razvijanje sporazumevalne zmožnosti v hrvaščini in/ali srbščini (posredno tudi bosanščini in črnogorščini) na osnovni ravni; spoznavanje osnovnih sporazumevalnih obrazcev; spoznavanje osnovnih slovničnih struktur; spoznavanje osnovnih pravopisnih pravil; razvijanje leksikalnih kompetenc; raba jezikovnih priročnikov in IKT; priprava na povzemanje besedil s parafraziranjem in reformulacijo; spoznavanje medkulturnih značilnosti. Teme: osebna identiteta, pretekli in prihodnji dogodki, prosti čas, družina, prijatelji, kuhanje ipd.